LogiKal® - Kompleksowe rozwiązania dla sukcesu Twojej firmy
LogiKal® - Kompleksowe rozwiązania dla sukcesu Twojej firmy

Uzyskanie oszczędności poprzez zwiększoną wydajność, w ramach istniejących zasobów w firmach, jest możliwe tylko dzięki celowym inwestycjom w profesjonalne oprogramowanie dedykowane dla branży aluminiowej. Najlepszą propozycją okazuje się być podnoszenie wydajności, poprawa przepływu informacji i inwestycje.

Takie rozwiązania w większości przypadków wiążą się z wymianą oprogramowania, ponieważ coraz większe znaczenie mają profesjonalne narzędzia wspomagające pracę i skracające czas realizacji zadań. Ich wprowadzenie przekłada się wprost na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy. Propozycja ta okazuje się być bardzo skuteczna, ponieważ przynosi również uporządkowanie przepływu informacji w firmie i pomiędzy jej partnerami. Mówiąc o uporządkowaniu, odnosimy się nie tylko do bezpapierowego przepływu informacji, ale również do szeroko rozumianej przejrzystości procesu projektowania i produkcji.
Każdy przedsiębiorca poszukujący optymalnego rozwiązania staje w końcu przed dylematem: czy inwestować w szereg niezależnych narzędzi, czy też podejść do tematu kompleksowo. Rozważając wariant pierwszy, należy zwrócić uwagę na elementy ryzyka związane z wdrożeniem takiego procesu, a są to m.in.: różne sposoby funkcjonowania programów, nieokreślone i wielokrotne koszty szkolenia pracowników, trudności z opracowaniem przejrzystego schematu realizacji zadań z zakresu projektowania, problem z oszacowaniem czasu niezbędnego do wdrożenia i efektywnego uruchomienia pozyskanych narzędzi.
W przypadku wariantu drugiego, propozycją jest jedno kompleksowe narzędzie – LogiKal® – złożone z kilku specjalistycznych modułów realizujących cały proces projektowania, wyceny, ofertowania, zamówień i przygotowania do produkcji w ramach jednego środowiska i jednej logiki pracy. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne skrócenie czasu wdrożenia projektu, obniża koszty niezbędnych szkoleń, pozwala uniknąć wąskiej specjalizacji pracowników, przyczynia się do ich większej efektywności i znacząco obniża ryzyko wystąpienia błędów przy wymianie informacji. W tego typu inwestycjach ważne jest, aby każdy uczestnik procesu był wyposażony w to samo narzędzie, przystosowane jednak do konkretnych potrzeb danego użytkownika.
I tak na przykład na etapie ustalania szczegółów inwestycji, wymiana dokumentacji między projektantem a inwestorem przy użyciu plików dwg, powinna dawać pewność  co do poprawności przesyłanych danych oraz znacząco skraca czas przepływu informacji. Po podjęciu ostatecznych decyzji przez inwestora, perspektywa natychmiastowego i automatycznego przekazania pełnej dokumentacji  technicznej do działu produkcji, bez konieczności ponownego wprowadzania danych, jest nie do przecenienia. Takie właśnie możliwości daje program LogiKal®.
Kierując się założeniem kompleksowości, wersja dla projektanta przeznaczona do przygotowania dokumentacji projektowej, wykonawczej i montażowej, umożliwia tworzenie konstrukcji fasad, okien i drzwi na platformie CAD, zestawienia materiałów oraz automatyczne generowanie rysunków wykonawczych profili oraz detali konstrukcyjnych w formacie dxf/dwg. Przesyłanie plików wykonawczych i projektowych do działu wyposażonego w produkcyjną wersję oprogramowania odbywa się automatycznie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, firmy wykonawcze korzystające z usług zewnętrznych biur projektowych, mogą wykorzystywać efekty ich pracy, bezpośrednio w posiadanym programie produkcyjnym, który, poza wspomnianymi już funkcjami, umożliwia  dodatkowo wyceny stworzonych konstrukcji, obliczanie czasów produkcyjnych, sterowanie piłami i centrami obróbczymi CNC oraz szereg innych czynności związanych z procesem realizacji. 
Ideą, która powinna przyświecać przy wyborze rozwiązań informatycznych powinno być maksymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego wynikającego ze współpracy inwestora, biura projektowego i producenta oraz sprowadzenie do minimum kwestii ręcznego transferu informacji między nimi. Przy wyborze tej drogi oferta rynkowa oprogramowania jest dość wąska. Trzeba więc zadbać o to, by wybór padł na rozwiązania dedykowane, dopasowane do konkretnych potrzeb, elastycznie dopasowujące się również do dynamicznie zmieniającego się rynku. Doświadczenia płynące z branży wskazują, że firmy, które wybrały program LogiKal®, czyli nowoczesne rozwiązanie informatyczne dedykowane dla branży aluminiowej, bardzo szybko zauważyły efekt synergii własnych działań, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność na rynku oraz znacznie poprawiając sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa. 

źródło: Orgadata 

kwartalnik OKNO nr 4/2015