SOENEN HENDRIK
automatyzuje cykl produkcji konstrukcji aluminiowych
SOENEN HENDRIK automatyzuje cykl produkcji konstrukcji aluminiowych

INNOWACYJNA AUTOMATYZACJA
Soenen Hendrik, specjalista w zakresie linii produkcyjnych  okien i drzwi z PVC, podejmuje działalność na rynku konstrukcji aluminiowych. Dzięki rozwojowi nowoczesnej stacji cięcia i obróbki, przedsiębiorstwo to pozycjonuje się w bardziej prestiżowym segmencie rynku. Na tym jeszcze nie koniec. Soenen Hendrik poszukuje dalszych możliwości automatyzacji celem rozwoju kompletnej gamy do produkcji konstrukcji z aluminium.

ROZWÓJ

Soenen Hendrik od lat cieszy się doskonałymi relacjami ze swoimi klientami i wielokrotnie czerpał inspiracje do rozwoju nowych rozwiązań produkcyjnych z ich sugestii i zapytań. Również w tym przypadku, rozwój linii produkcyjnych dla aluminium osiągnięto poniekąd na wniosek jednego z klientów. Kwestia ta pozostawała w zawieszeniu od dłuższego czasu, jednak dzięki otwarciu kilka lat temu nowej fabryki firmie udało się wygospodarować wystarczające zasoby ludzkie i moce produkcyjne, by móc zrealizować taki projekt.
 

ROZWIĄZANIE UNIWERSALNE

Nowa stacja cięcia i obróbki dla profili z aluminium firmy Soenen Hendrik pozwala zażegnać niedoskonałości istniejących systemów. Dzięki 21 osiom CNC, ze sterowaniem marki Fanuc, została wyeliminowana konieczność ręcznych ustawień maszyny, co pozwala na znaczną elastyczność. Dodatkowo stacja obróbki została zaprojektowana tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń. Stacja cięcia i obróbki firmy Soenen Hendrik jest również odpowiednio wyposażona do obróbki profili odwróconych.

Moduł z prawej strony wyposażony jest w 15 silników frezarskich o wysokiej częstotliwości; moduł cięcia (z lewej strony) z piłą nachylaną i 2 głowicami frezarskimi do profili odwróconych.

 

MASZYNA
 

Załadunek
Magazyn podający stacji cięcia i obróbki może pomieścić profile o długości od 60 cm do 7 m. Minimalny wymiar profilu wynosi 20 x 15 mm, a maksymalny 240 x 130 mm. Magazyn ten wyposażony jest w uniwersalny zacisk, który zawiera 4 osie CNC, a zatem dostosowuje się do różnych systemów profili.
 

Frezowanie
W części frezującej profil pozycjonowany jest za pomocą systemu sterowania CNC. Nowy system zacisków do profili sterowny numerycznie umożliwia bardzo precyzyjną obróbkę profili aluminiowych bez profili podporowych. System frezowania wyposażony jest w 15 silników o wysokiej częstotliwości, w tym 3 pod odpowiednim kątem, co umożliwia frezowanie odpływów wody. Silniki rozmieszczone są na 2 wspornikach, z których każdy zawiera odrębny system chłodzenia za pomocą mikro natryskiwania. Zarówno wspornik górny, jak i dolny są uruchamiane przez 3 siłowniki.
 

Cięcie
W części przeznaczonej do cięcia profil pozycjonowany jest w sposób cyfrowy. Zaciski sterowane numerycznie gwarantują maksymalną stabilność ciętych profili. Średnica piły wynosi 630 mm i można ją ustawiać pod różnymi kątami. Zasięg piły wynosi 22,5° w lewo oraz 22,5° w prawo, a pozycjonowana jest za pomocą siłownika co 0,1°. Ruch kołowy piły odbywa się cyfrowo i programowany jest dla każdego profilu za pomocą odpowiednich parametrów w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Dzięki dostosowaniu prędkości cięcia, możliwa jest ochrona profilu oraz powłoki malarskiej.
 

Profile odwrócone
Zamieszczenie w stacji cięcia 2 głowic frezarskich dla profili odwróconych stanowi prawdziwą wartość dodaną. Frezy o średnicy 230 mm, uruchamiane są przez 3 osie CNC celem dopasowania głębokości i wysokości obróbki. Pozwala to zaprogramować dowolny profil odwrócony.
 

Etykietowanie i zakończenie 
Po zakończeniu obróbki profile są wysuwane na stół odbiorczy i są etykietowane w sposób automatyczny. Etykiety są drukowane i zamieszczone na profilu w pozycji uprzednio określonej przez sterowanie CNC. Podobnie jak załadunek, wysuwanie profili odbywa się za pomocą oprzyrządowania ruchomego.

Stacja cięcia i obróbki zawiera co najmniej 21 osi CNC, które umożliwiają kompletną obróbkę profili aluminiowych. Jest to maszyna wielofunkcyjna pozwalająca na bezprecedensową elastyczność obróbki.


źródło: SOENEN POLSKA

OKNO nr 3/2015