LogiKal® - strzał w 10
LogiKal® - strzał w 10

To już 10. wersja programu LogiKal®! Po raz kolejny udowadniamy, że praca nad projektem może być łatwa, szybka i przyjemna!
 

Edycja na miejscu – Aktualizacja wszędzie

Skomplikowane zamówienia wymagają ścisłej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w projekt. LogiKal®10 uwzględnia te wymagania, na przykład integrując wybrane elementy z rysunkiem mocowania stworzonym w CAD, już na etapie projektu. Zmiany elementów natychmiast aktualizują rysunek. Nie ma znaczenia czy praca nad projektem odbywa się samodzielnie czy przydzielona jest do kilku stanowisk - aktualizacja przeprowadzana jest na wszystkich stanowiskach pracy. Taka współpraca funkcjonuje nawet wtedy, kiedy w przedsiębiorstwie wdrożony został  inny system CAD. Systemy klasy ERP wykorzystują takie połączenie w celu aktualizacji materiałów, planowania zasobów, wycen, itp. – bez względu na to, w którym miejscu lub w którym połączonym programie dokonywane są zmiany. LogiKal®10 pozwala na taki rodzaj pracy grupowej, który do tej pory nie był spotykany: Bez względu na punkt widzenia, czy to komercyjny w programie ERP, obliczeniowy w LogiKal®, czy wizualny w systemach CAD, dane są zawsze synchronizowane i aktualne.
 

Nowy wymiar projektowania i kalkulacji

Wersja 10 programu LogiKal®  utorowała drogę dla tworzenia wycen i projektów z niespotykaną do tej pory prędkością. Możliwość dostosowania swojego programu LogiKal® do bieżącego projektu, ustawienie predefinicji, określenie płaszczyzn oraz wypełnień – to wszystko pozwala na sfinalizowanie pozycji już bezpośrednio po wybraniu wypełnień. Kalkulacja, współczynnik-U, oznakowania CE oraz dodatkowe informacje dostępne są od ręki. W ten sposób czas projektowania zostaje znacząco skrócony, dzięki czemu odnosimy wrażenie, że program LogiKal® tworzy konstrukcję automatycznie.  
 

Oszczędność czasu

Niezbędna jest szybka zmiana lub dodanie elementu do istniejącej już pozycji – brzmi znajomo? Z wersją 10 ułatwiamy i przyspieszamy modyfikacje pozycji. Teraz bezpośrednio z projektu można przejść do właściwości pozycji i dostosować położenie uszczelek przyszybowych oraz uszczelek centralnych bez konieczności otwierania pozycji.
Przy szukaniu oszczędności czasowych, podwójne kliknięcie jest niezastąpione, ponieważ prowadzi ono do widoku wybranego elementu. I znów - poprzez  podwójne kliknięcie bezpośrednio dostosowane zostają wymiary, profile czy łączniki i zmiany w pozycji można uznać za zakończone. 
Dbając o kompleksowość, program LogiKal® daje możliwość przeniesienia całego skonfigurowanego już elementu, jak np. słup fasadowy z łączeniami, przedłużeniami, dołączonymi pakietami materiałowymi, z uwzględnieniem obróbek – do innych pozycji. 
Historia poprawek daje pełen obraz zmian, które zostały dokonane w konstrukcji. Zmiany są oczywiście odwracalne lub do odtworzenia, dla poszczególnych kroków projektowania. Treści ofert oraz ceny także mogą zostać poprawione bezpośrednio, bez konieczności otwierania pozycji. 
 

Nowe rozwiązania – nowa jakość pracy

Od chwili wprowadzenia wersji 9 programu LogiKal® nowe funkcje mocowań dawały ogromne korzyści. Po raz pierwszy możliwe stało się wówczas całkowite ukończenie rysunku okna, drzwi czy elementów fasady z rysunkiem montażu do ściany, z uwzględnieniem materiałów i wszystkich niezbędnych elementów.
Wersja 10 programu LogiKal® oferuje jeszcze więcej dzięki nowym rozwiązaniom. 
Rysunkami mocowań ściennych można zarządzać w projekcie i dostosowywać lub zmieniać w ramach jednej pozycji. Zmiany w rysunku, materiale i obróbkach zostają przejęte i naniesione w odpowiednich kolejnych pozycjach i w ten sposób zmiany parametrów technicznych, jak również wyceny zostają natychmiast zaktualizowane.  
Jak często zachodzi potrzeba zmiany pierwotnego rodzaju szyb w projekcie ze względu na wymogi przenikalności cieplnej, przeciwsłonecznej czy akustycznej? Od teraz tego typu zmiany mogą zostać dokonane z odczuwalną swobodą. I znów takie korekty mogą zostać naniesione w jednym miesjcu projektu, a LogiKal® zastosuje je automatycznie w odpowiednich pozycjach - oczywiście pod kontrolą programu LogiKal® będzie techniczna weryfinakcja możliwości montażu szyby w wybrany sposób. 

Zmiany także mogą być przyjemnością. 

Udanej pracy z  LogiKal®10!

 

źródło: ORGADATA

OKNO nr 3/2015