Prezydent Wałęsa – gościem Vetrex
Prezydent Wałęsa – gościem Vetrex

Podczas walnego spotkania zarządów spółek Grupy Liébot, w siedzibie Vetrex gościł Prezydent Lech Wałęsa

Pod koniec lipca, w siedzibie Vetrex – pomorskiego producenta stolarki premium, miało miejsce oficjalne spotkanie zarządów ośmiu spółek tworzących Grupę Liébot – jednego z największych dostawców stolarki na europejskim rynku. Celem wizyty było omówienie planów i strategii rozwoju Grupy na kolejne lata oraz wymiana doświadczeń i know-how przedsiębiorstw .

W spotkaniu na szczycie uczestniczyli też znakomici goście - Prezydent Lech Wałęsa, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Andrzej Bojanowski - zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej oraz pan Francis Lapp z żoną - właściciel firmy Sunreef Yachts, produkującej ekskluzywne jachty na terenie Stoczni Gdańskiej. Wizyta w fabryce była dla gości doskonałą okazją do bliższego  zapoznania się z działalnością firmy.

Po powitaniu w siedzibie Vetrex francuskiej delegacji, z właścicielem Grupy Andre Liébot  na czele, i przedstawieniu wszystkich uczestników spotkania, nastąpiły prezentacje poszczególnych spółek. Działalność Vetrex oraz plany firmy, związane z nową inwestycją w Polsce, przedstawił Wiceprezes Daniel Malinowski. Dyrektorzy Handlowi – panowie Krzysztof Michalak i Paweł Jodinis - zaprezentowali przed gośćmi strategię handlową spółki na rynek polski i na rynki zagraniczne, z kolei pan Damian Bizewski - Zastępca Dyrektora Produkcji Vetrex, scharakteryzował proces produkcji w powstającej właśnie inwestycji. Zagraniczni goście - panowie Bruno Leger - Dyrektor Generalny i  Marc Bonjour - Dyrektor ds. Operacji Międzynarodowych Grupy Liébot oraz Prezes Vetrex - omówili natomiast strategię całej Grupy i plany jej ekspansji. 

Po wizycie w hali produkcyjnej, w której udział wzięli  również goście specjalni, uczestnicy spotkania udali się na lunch, podczas którego towarzyszył im Prezydent Wałęsa. Pan Prezydent wygłosił krótkie, inspirujące przemówienie na temat potrzeby nieustannego dopasowywania planów i strategii działania polskich spółek do zachodzących w świecie zmian i konieczności szybkiego uczenia się funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Było to już kolejne spotkanie Zarządu Grupy Liébot z panem Prezydentem. Właściciel Grupy - André Liébot wspomniał, że w 2013 r. Lech Wałęsa wizytował we Francji fabrykę firmy K-Line – będącą jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy.

Na zakończenie dnia goście udali się na zwiedzanie Trójmiasta – odwiedzili m.in. Europejskie Centrum Solidarności. Tym samym udało się w pełni zrealizować cały program wizyty. Spotkanie ocenione zostało przez wszystkich uczestników jako owocne. Efekty poczynionych w trakcie wizyty ustaleń będą stopniowo wdrażane w życie we wszystkich spółkach Grupy Liébot.

 

źródło: Vetrex