Ekologicznie  z Sokółką
Ekologicznie z Sokółką

Sokółka Okna i Drzwi S.A. została nagrodzona wyróżnieniem „Zgodnie z rytmem natury” przyznawanym przez Polski System Recyklingu. Odzwierciedleniem troski przedsiębiorstwa o ochronę środowiska naturalnego jest także przedłużenie prestiżowego certyfikatu FSC do 10.01.2012 roku.

Wyróżnienie „Zgodnie z rytmem natury” zostało przyznane za uratowanie 1812 drzew przeznaczonych do wycięcia, poprzez wykorzystanie przez Spółkę materiałów pochodzących z odzysku do produkcji opakowań oraz redukcję energii niezbędnej do ich wytworzenia.
Potwierdzeniem rygorystycznego stosunku firmy do ochrony środowiska naturalnego jest uzyskanie, po pomyślnie zakończonym audycie wewnętrznym firmy, przedłużenia certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council – Rady Dobrej Gospodarki Leśnej) do stycznia 2012 roku. Jest to dowód, że w toku produkcji wykorzystywane jest drewno pochodzące tylko z lasów zatwierdzonych przez Radę Lasów, co w znacznym stopniu przyczynia się do racjonalizacji gospodarki leśnej w kraju.

Andrzej Rzempołuch, Dyrektor ds. Handlowych i Członek Zarządu Sokółka Okna i Drzwi S.A. komentuje: „Sokółka Okna i Drzwi S.A, dołoży wszelkich starań, aby jej produkty nie tylko spełniały oczekiwania klientów, ale także by ich produkcja nie wpływała negatywnie na środowisko.”

Działania proekologiczne są ważnym elementem działalności spółki. Nowoczesna technologia produkcji, racjonalne gospodarowanie zasobami i wykorzystanie przetworzonych oraz certyfikowanych materiałów były, są i zawsze będą podstawą działania Sokółki.

***
Sokółka Okna i Drzwi S.A. należy do największych na polskim rynku producentów stolarki okiennej i drzwiowej. Jest firmą o kilkudziesięcioletniej tradycji. Istnieje od ponad 35 lat. W 2006 roku spółka stała się częścią, wywodzącej się ze Szwecji, międzynarodowej grupy Inwido AB. Wartość rocznych obrotów grupy wynosi około 600 mln euro. W swoich strukturach jednoczy ona czołowych producentów i najlepsze marki okien i drzwi.