Dobre praktyki NSG Group wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Dobre praktyki NSG Group wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Działania NSG Group w Polsce zostały wyróżnione w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2014”. Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży „Szklany ekran Pilkingtona”, wsparcie lokalnych sportowców z Sandomierza i Tarnobrzega, a także długofalowe projekty edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa i energooszczędnego budownictwa, zostały uznane wzorcowymi przykładami działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych w Polsce.

31 marca 2015 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) opublikowało trzynastą edycję raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, prezentującego najlepsze przykłady działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR). W tegorocznej publikacji wyróżniono aż cztery projekty realizowane przez NSG Group w Polsce – producenta szkła marki Pilkington dla budownictwa i motoryzacji. Działania, takie jak „Szklany ekran Pilkingtona”, „Sport jest zdrowy”, „Dzień bezpieczeństwa w NSG Group”, a także „Kampania edukacyjna na rzecz energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa” zostały zaprezentowane jako przykład najlepszych praktyk, realizowanych na rzecz najbliższego otoczenia społecznego, pracowników i środowiska naturalnego. 
 

Rozwój społeczności lokalnej

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2014” przedstawia projekty zrealizowane lub kontynuowane w minionym roku, pogrupowane zgodnie z obszarami normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie, praktyki pracownicze, zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. W tej ostatniej kategorii raport wyróżnia dwa programy realizowane przez NSG Group w Polsce na rzecz mieszkańców najbliższego otocznia zakładów Pilkington. Cykliczne warsztaty filmowo-dziennikarskie dla dzieci, towarzyszące Festiwalowi Filmów Niezwykłych w Sandomierzu, zostały docenione za możliwość rozwoju i angażowanie najmłodszych w kwestie kultury, podnoszenie wiedzy i możliwość zdobycia nowych doświadczeń. „Warsztaty «Szklany ekran Pilkingtona» to zabawa, ale jednocześnie możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu pracy reporterskiej, kształcenia zmysłu obserwacji, sztuki zadawania pytań i pracy z kamerą – mówi Monika Klamka, kierownik ds. korporacji i komunikacji wewnętrznej w NSG Group. „Podejmowanie inicjatyw adresowanych do najmłodszych, wspieranie ich rozwoju, odkrywanie pasji i zainteresowań, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu jest szczególnie ważnym obszarem działań, który przynosi wyjątkową satysfakcję”. 

Twórcy raportu wyróżnili też wspieranie przez NSG Group lokalnych sportowców z Sandomierza i Tarnobrzega – Karoliny Kołeczek i Jacka Czecha. Doceniono angażowanie firmy i pracowników w wydarzenia sportowe, wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. „Zaprezentowanie naszych działań w raporcie FOB jest wyróżnieniem i zachętą do dalszej pracy. Cieszymy się, że nasze projekty mogą stać się przykładem i inspiracją dla innych przedsiębiorstw i przyczynić do ich lepszych kontaktów z otoczeniem i rozwoju lokalnych społeczności” – dodaje Monika Klamka.
 

Bezpieczeństwo w pracy

W tegorocznym raporcie FOB znalazł miejsce także długofalowy program „Dzień bezpieczeństwa w NSG Group”. Jego celem jest podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom przy pracy, a realizowany jest z udziałem pracowników wszystkich spółek NSG Group na świecie, mieszkańców najbliższego otoczenia zakładów, a także lokalnych instytucji i przedszkoli. 
 

Edukacja i dialog na rzecz energooszczędnego budownictwa

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny wyróżniło „Kampanię edukacyjną na rzecz zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa” od kilku lat realizowaną przez Pilkington Polska. Celem projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa i wszystkich uczestników rynku budowlanego na temat sposobów osiągania wysokich standardów w aspekcie oszczędności energetycznych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i produktów szklanych. 
„Systematyczna edukacja w zakresie ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej w branży budowlanej jest jednym z najważniejszych elementów wsparcia rozwoju budownictwa zrównoważonego w naszym kraju” – mówi Jolanta Lessig, kierownik komunikacji marketingowej na Europę w NSG Group. „W ramach kampanii pokazujemy, w jaki sposób zastosowanie szkła, przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii i poprawy komfortu użytkowania budynków. Jako uczestnik międzynarodowych inicjatyw, takich jak Renovate Europe, czy członek Stowarzyszenia Glass for Europe, mamy możliwość wykorzystywania w Polsce rozwiązań sprawdzonych na zagranicznych rynkach”.

Pilkington Polska jest także jednym z inicjatorów kampanii społecznej „Energooszczędność w moim domu”, informującej o korzyściach wynikających ze stosowania technologii i systemów zmniejszających zużycie energii w domach i mieszkaniach, która również została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

W tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2014” przedstawiono łącznie ponad 420 przykładów dobrych praktyk i 264 praktyki długoletnie. Oficjalna premiera publikacji miała miejsce 31 marca br. w Galerii Zachęta w Warszawie.

źródło: Pilkington