HKO jedynym oferentem
HKO jedynym oferentem

2 lutego spółka HKO odebrała uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie MCK oraz Spodkiem, w brzmieniu:

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach […] po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2015 r. spraw ze skarg HKO Sp. z o.o w Warszawie na czynności Miasta Katowice w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty związanej z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług polegających na zarządzaniu obiektami organizującymi imprezy masowe oraz zaniechania uznania czynności oferenta za uchylenie się od zawarcia umowy

1. uchyla czynność Miasta Katowice polegającą na wyborze oferty PTWP Event Center Sp. z o.o. w Katowicach jako najkorzystniejszej;

2. uchyla czynność Miasta Katowice polegającą na uznaniu, że PTWP Event Center Sp. z o.o. 
w Katowicach nie uchyla się od zawarcia umowy koncesji;

3. wstrzymuje wykonanie zaskarżonych czynności Miasta Katowice do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
4. zasądza od Miasta Katowice na rzecz strony skarżącej kwotę 1497 zł (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.”

W związku z tym spółka HKO, którą tworzą Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz z Grupą Kapitałową TRIAS, jest jedynym oferentem gotowym podpisać umowę z Urzędem Miasta w Katowicach na organizację wydarzeń i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek”. 

- Decyzja sądu była znana od 19 stycznia 2015 r., a samo uzasadnienie nie mogło stanowić zaskoczenia dla żadnej ze stron. Jako jedyni spełniamy wszystkie wymogi formalne postępowania przetargowego i dysponujemy największym potencjałem do realizacji tego projektu. Jesteśmy gotowi rozpocząć prace od zaraz i zgodnie z naszymi zapowiedziami zaprosić do współpracy wszystkich, którzy mogą wzbogacić ten projekt z korzyścią dla Katowic – mówi Tomasz Kobierski, Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i dodaje – Jesteśmy spółką Skarbu Państwa, to znaczy że nasze działania są transparentne, podlegają bardzo dokładnej kontroli. Mamy 92-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności targowej, biznesowej, kulturalnej i sportowej, 55% udziałów w rynku, sprawdzonych i zainteresowanych współpracą Partnerów z całego świata, a przede wszystkim entuzjazm i chęć zrealizowania w Katowicach projektu na skalę światową. Premiera jest tylko raz dlatego ważne jest, by Katowice rozpoczęły swoją działalność od kilku spektakularnych sukcesów, a właśnie taki scenariusz przygotowaliśmy dla naszych Partnerów na Śląsku.

Duży może więcej

Międzynarodowe Targi Poznańskie to istotnie 55 proc udział w rynku targowym, 92-letnie doświadczenie oraz wieloletni, sprawdzeni partnerzy w kraju i na świecie. W połączeniu z doświadczeniem firmy TRIAS w zarządzaniu obiektem Azoty Arena w Szczecinie, mogą więcej niż niejedna firma pretendująca do miana organizatora wydarzeń, mogą bowiem zaproponować organizowanie wydarzeń w ramach pakietów i tourów.

TRIAS zarządzając obiektem w Szczecinie, w ciągu pół roku wypełnił kalendarz wydarzeń na okres blisko 2 lat. Zorganizuje tam m.in. spektakl musicalu Metro, futsalowy mecz pierwszych reprezentacji Polski i Rosji.

– Jesteśmy partnerem godnym zaufania. Organizujemy rocznie 2,5 tysiące wydarzeń o różnej skali, 
a wypracowane przez wiele lat dobre relacje z międzynarodowymi partnerami i organizacjami branżowymi owocują kolejnymi zapytaniami o możliwość organizacji wydarzeń w Polsce. Jako operator MCK i Spodka zaprosimy tych partnerów do organizacji unikatowych wydarzeń w Katowicach. 

Co ważne i naturalne – mając tak duży potencjał możemy proponować organizowanie wydarzeń w tourach czy pakietach, co jak wiemy na rynku wydarzeń tego typu jest bardzo cenionym rozwiązaniem. Większość podmiotów poszukuje bowiem Partnerów, którzy mogą zaproponować kilka lokalizacji gwarantujących rozwój wydarzenia. Dzięki temu do Katowic poza licznymi nowymi wydarzeniami, zawitają też wiodące wydarzenia o międzynarodowej renomie. To wartość dodana jaka wyróżnia naszą ofertę i to proponujemy Katowicom – podsumowuje Tomasz Kobierski, Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, zaznaczając - Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę z każdym. Doceniamy potencjał Śląska i wiemy, że razem można więcej. A można naprawdę wiele. Chcemy współpracę oprzeć na najlepszych ekspertach z kraju i ze Śląska, bo celem jest sukces Katowic. Jesteśmy gotowi do startu i czekamy na decyzje Partnerów z Urzędu Miasta w Katowicach.

Bezcenne doświadczenie

Międzynarodowe Targi Poznańskie swoją skuteczność potwierdziły wielokrotnie m.in.:

- w Warszawie organizując na Stadionie Narodowym 19. Konferencję Stron Ramowej Konwencji UN 
ds. Zmian Klimatu Conference of Parties – COP, 

– w Lublinie poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz rozwijanie kalendarza wydarzeń Targów Lublin,

– w Kielcach, gdzie podczas kilku lat współpracy wypracowano budzące uznanie wyniki: blisko pięciokrotnie zwiększając zysk netto Targów Kielce oraz zwiększając ich udział w rynku targowym. Targi Kielce z czwartego miejsca awansowały na pozycję drugiego w Europie Środkowo - Wschodniej organizatora targów i wystaw tuż za MTP. Współpraca zakończyła się ponieważ Kielce chciały spróbować samodzielnie. Ale efekty osiągnięte w Kielcach budzą uznanie i szacunek nawet największych sceptyków. Kto nie chciałby tak mocno rozwinąć się w tak krótkim czasie?

- w Szczecinie, gdzie Azoty Areną zarządza spółka Trias.

Jeśli miasto Katowice zdecyduje się powierzyć spółce HKO zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” zyska sprawdzonego, stabilnego i zaangażowanego partnera, za którym stoi silna pozycja na rynku targowym w kraju i za granicą.

 

źródło: MTP