Dyskredytacja polskiej stolarki w Czechach: nie doszło do naruszenia przepisów
Dyskredytacja polskiej stolarki w Czechach: nie doszło do naruszenia przepisów

Zapadła decyzja Urzędu ds. Działalności Gospodarczej w sprawie ulotek jednej z czeskich firm, które dyskredytowały jakość stolarki wytwarzanej w Polsce. W wyniku postępowania kontrolnego, Urząd stwierdził, że nie doszło do naruszenia przepisów. 

Kontrola była reakcją na protest, który w kwietniu br. został wystosowany przez Związek POiD w ścisłej współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej. Sprawa dotyczyła materiałów promocyjnych jednej z czeskich firm produkujących stolarkę. Treść ulotki opisywała polskie produkty w stereotypowy sposób, jako wyroby o niskiej jakości. Formalne pismo wzywające do zbadania tej sytuacji otrzymały wówczas czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, tamtejsza inspekcja handlowa oraz odpowiednik urzędu ochrony konkurencji i konsumenta. 

Żadna z wymienionych instytucji nie chciała zająć się sprawą nieuczciwego komunikatu marketingowego, która ostatecznie trafiła do Wydziału Urzędu ds. Działalności Gospodarczej w województwie zlińskim w Czechach. W wyniku przeprowadzonego postępowania, urząd stwierdził, że nie doszło do naruszenia przepisów. 

Eksperci zwracają uwagę, że pomimo braku konsekwencji prawnych w stosunku do autora ulotki, fakt przeprowadzenia działań weryfikacyjnych zaowocował odpowiednim wydźwiękiem. – Sytuacja w Czechach pokazała, że Związek POiD nie będzie tolerował działań podważających wysoką jakość wyrobów wyprodukowanych w Polsce – mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD. 

Podobnego zdania jest Wojciech Pobóg-Pągowski, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. – W naszej ocenie, nawet niekorzystna decyzja urzędu powinna mieć pozytywny wymiar skutkujący tym, że czeskie firmy zyskały świadomość, że ich działania marketingowe noszące znamiona naruszenia prawa spotykają się ze zdecydowaną reakcją strony polskiej – podsumował Wojciech Pobóg-Pągowski.

POiD nawiązał również współpracę z renomowaną kancelarią prawną Chałas i Wspólnicy. Podczas najbliższych obrad Rady Związku, w dniu 17 września br. podjęta zostanie decyzja odnośnie dochodzenia praw na drodze sądowej, zgodnie z § 2976 czeskiego Kodeksu cywilnego. 

Opisana wyżej sytuacja nie jest jedyną, w której interweniował Związek POiD. Urząd ds. Działalności Gospodarczej w Usti nad Labem rozpatruje podobną sprawę, w której, zdaniem polskiej strony, mogło dojść do nieuczciwych praktyk realizowanych przez inną czeską firmę.

 

źródło: POiD