Nowy statut Związku POiD
Nowy statut Związku POiD

Dnia 12 czerwca 2014 roku w Dębem k. Serocka odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Polskie Okna i Drzwi – największej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z branży stolarki budowlanej. Najważniejszą ze zmian było uchwalenie nowego statutu stowarzyszenia. Licznie przybyłe firmy członkowskie wybrały również nową władze POiD oraz wyznaczyły cele organizacji na lata 2014-2018.

Nowy statut został uchwalony jednogłośnie. Dokument wprowadza szereg zmian, które mają dostosować Związek do funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu. Najważniejszą z nich było otwarcie stowarzyszenia na nowych członków.   –  Związek jest tak silny, jak silni są jego członkowie. Do tej pory mogły do nas przystępować wyłącznie przedsiębiorstwa. Teraz mogą to zrobić wszyscy, którym zależy na rozwoju branży stolarki budowlanej w Polsce – tłumaczy Paweł Wróblewski, Dyrektor POiD. W jego opinii nowy statut poprawi skuteczność realizowania zadań przez organizację. 

 

Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano również nowe władze POiD. W skład nowej Rady Związku weszły firmy: AIB, Brügmann, Entra, FAKRO, Glassolutions, Guardian, Hörmann, inTech, Kowalczyk Fabryka Okien, MS więcej niż OKNA, Novet, Piomar, Porta KMI Poland, PROVENTUSS, Reynears, Sokółka, Stolbud Włoszczowa,  Stolpaw-Bis, Wiśniowski oraz Yawal. Ukonstytuowano również nowy Zarząd POiD, którego przewodniczącym został ponownie Janusz Komurkiewicz (FAKRO).

Jedną z istotnych uchwał, którą podjęli członkowie obecni na zjeździe było zlikwidowanie części składki dla firm zatrudniających mniej niż 15 osób. – Liczymy, że dzięki tej zmianie przyciągniemy do Związku również mniejsze firmy. To one bowiem tworzą znaczną część rynku i decydują o jego kształcie – mówi Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu POiD. Jednym z efektów spotkania była również uchwała, w myśl której Związek będzie udostępniał swoim członkom, cyklicznie przygotowywane przez ASM Centrum Badań i Analiz raporty z rynku okien i drzwi w Polsce. 

Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wyznaczyli również nowe cele Związku na lata 2014-2018. Znalazły się wśród nich m. in.: zwiększenie rozpoznawalności Związku, konsultacje ze środowiskiem architektów na temat uwzględniania prawidłowego montażu stolarki w projektach budowlanych, ochrony praw i interesów Członków Związku POiD, stworzenie w strukturach Związku branżowych grup problemowych, doprowadzenie do nowelizacji i uznania przez branżę instrukcji montażu okien i drzwi balkonowych ITB, lobbowania na rzecz stworzenia zawodu montażysty stolarki budowlanej, uzgodnienia z branżą zasad etykietowania okien, drzwi i bram, doprowadzenie do uznania branży stolarki budowlanej za "polską specjalność eksportową" w latach 2015-2020, stworzenia oraz wdrożenia systemu gromadzenia danych o krajowym i zagranicznych rynkach stolarki, rozwój Klastra Energooszczędna Stolarka Budowlana oraz członkostwa Związku POiD w europejskich strukturach EUROWINDOR.

Związek Polskie Okna i Drzwi zaprasza w swoje szeregi wszystkie firmy zainteresowane realizacją powyższych celów oraz przyczynianiem się do dalszego rozwoju branży stolarki budowlanej w Polsce.  

Nowy statut jest dostępny na stronie www.poid.eu

 

źródło: POiD