Jak urządzić strefę wejścia do domu?
Jak urządzić strefę wejścia do domu?

5 porad Czesława Suskiego, eksperta Zakładu Stolarki Budowlanej CAL, jak funkcjonalnie zaaranżować wejście do domu.

 

  1. Zgodnie z zapisami prawa budowlanego drzwi zewnętrzne w świetle ościeżnicy nie mogą być niższe niż 200 cm, ani węższe niż 90 cm. Zachowanie tych wymiarów pozwoli swobodnie przemieszczać się w przejściu. Odpowiednia szerokość drzwi ułatwi także poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.

  2. Zastosowanie w zamku drzwi zewnętrznych wkładki zakończonej od środka tzw. „gałką” może okazać się bardzo pomocne w przypadku konieczności natychmiastowej ewakuacji. Dzięki niej otworzymy drzwi bez szukania klucza i w krótszym czasie znajdziemy się na zewnątrz.

  3. Urządzenia grzewcze w przedsionku zaleca się sytuować w odpowiedniej odległości od drzwi zewnętrznych, aby ciepło nie wypaczało skrzydła. Grzejniki powinny znajdować się w oddaleniu minimum 150 cm, a ogrzewanie podłogowe 100 cm. Można rozważyć także całkowite zrezygnowanie z ogrzewania tego pomieszczenia, co przy wysokiej jakości drzwiach zewnętrznych może przyczynić się do obniżenia rachunków w okresie grzewczym.

  4. Poziom posadzki na zewnątrz domu powinien być niższy niż w jego wnętrzu. Pozwoli to ochronić podłogę w środku przed zawilgoceniem. Wysokość progu drzwiowego nie może być jednak wyższa niż 2 cm, aby nie stanowiła przeszkody dla osób niepełnosprawnych.

  5. Jeżeli projekt domu wymaga kilkustopniowego podejścia do drzwi zewnętrznych, szerokość schodów nie może być mniejsza niż 80 cm. Komfortowe poruszanie się po nich umożliwi 30 centymetrowa długość i 15 centymetrowa wysokość stopni.

​źródło: www.drzwi-cal.pl