Światło dzienne i nieograniczony widok atrybutami „zielonej” architektury
Światło dzienne i nieograniczony widok atrybutami „zielonej” architektury

Maksymalny dostęp światła dziennego oraz zapewnienie niezakłóconego widoku na otoczenie to istotne parametry określające komfort użytkowania pomieszczeń. Ich uzyskanie gwarantuje duża powierzchnia przeszkleń i odpowiednia kombinacja szyb. Dla obiektów starających się o certyfikat LEED spełnienie tych standardów umożliwia także otrzymanie wyższej oceny podczas „zielonego” audytu.


Doświetlenie wnętrz naturalnym światłem i nieograniczony widok na otaczającą przestrzeń to istotne czynniki wpływające na zdrowie i samopoczucie użytkowników pomieszczeń. Uwzględnianie ich potrzeb w tym zakresie i projektowanie obiektów z dużą ilością przeszkleń stanowi dziś jeden z wyznaczników „zielonego” budownictwa.


Szklane elewacje – więcej światła i punktów w LEED


LEED (z ang. Leadership in Energy and Environmental Design) jest jednym z prestiżowych systemów oceny, szczegółowo określającym warunki, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy „zrównoważonych” budynków. „Jakość środowiska wewnętrznego” to jedna z siedmiu kategorii ocenianych przez audytorów. W tej kategorii budynki nowe i poddawane renowacji mogą zdobyć maksymalnie 15 punktów ze wszystkich 110 możliwych do uzyskania podczas „zielonego” audytu. 
Zapewnienie dostępu światła dziennego do pomieszczeń oraz widoku na otoczenie zewnętrzne daje 2 punkty w kategorii „Jakość środowiska wewnętrznego”. Oceniający obiekt audytorzy przyznają 1 punkt, jeżeli naturalnym światłem dziennym oświetlonych jest minimum 75% regularnie użytkowanych powierzchni. Również 1 punkt otrzymać można za spełnienie kryterium bezpośredniego widoku (tj. niezakłóconej panoramy w linii prostej przez transparentne przeszklenie umieszczone na wysokości od 80 cm do 230 cm) na otoczenie zewnętrzne. Widok taki należy zapewnić z 90% regularnie użytkowanych powierzchni. 
Uzyskanie ww. punktów jest możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanym przeszkleniom, które przyczyniają się do stworzenia komfortowych i doskonale doświetlonych wnętrz z pełnym widokiem na zewnątrz.

Superbezbarwne szkło – superdoświetlone wnętrza

 

Maksymalny dostęp światła dziennego do pomieszczeń gwarantuje zastosowanie w przeszkleniach szkła o wysokiej przepuszczalności światła. Na rynku dostępny jest szeroki wybór produktów umożliwiających wysoki poziom naturalnego doświetlenia, dzięki wykorzystaniu w nich superbezbarwnego szkła Pilkington Optiwhite™. To transparentne szkło o obniżonej zawartości żelaza, charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością światła ? aż do 92% (dla szyby o grubości 4 mm). Nanoszenie na szkło Pilkington Optiwhite™ powłok o właściwościach niskoemisyjnych czy przeciwsłonecznych, pozwala uzyskać dodatkowe korzyści w zakresie izolacji cieplnej (szkło Pilkington Optitherm™ OW) i ochrony przed słońcem (szkło Pilkington Suncool™ OW). 


Szklane fasady ? nieograniczony widok na zewnątrz


Ciekawym rozwiązaniem umożliwiającym maksymalny dostęp światła dziennego, a także nieograniczony widok na otoczenie, jest wykorzystanie bezramowego systemu szklenia strukturalnego Pilkington Planar™ opartego na punktowym mocowaniu szkła. System ten eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych ram lub słupków, ograniczających widoczność. Dzięki transparentnym jednolitym przeszkleniom fasad, granica między wnętrzem budynku a jego otoczeniem staje się bardzo delikatna i płynna. 


 

LEED Gold dla przeszklonej biblioteki w Helsinkach


O tym, że wykorzystanie w architekturze nowoczesnych szklanych rozwiązań przyczynia się do spełnienia najwyższych standardów „zrównoważonego” budownictwa, świadczy przykład budynku Kaisa-talo. Ta nowa siedziba biblioteki Uniwersytetu w Helsinkach uzyskała certyfikat LEED na poziomie złotym. Budynek został zaprojektowany z wyjątkową dbałością o maksymalny dostęp naturalnego oświetlenia, czego potwierdzeniem jest duża ilość przeszkleń i staranny dobór produktów o wysokiej przepuszczalności światła. 
W szklanych fasadach biblioteki Kaisa-talo zastosowano dwukomorowe szyby zespolone Pilkington Insulight™ Sun Triple, które gwarantują bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła (Ug = 0,5 W/m2K) oraz wysoką przepuszczalność światła (LT = 65%). Szybę zewnętrzną stanowią tu m.in. dwa rodzaje wysokoselektywnego szkła przeciwsłonecznego: Pilkington Suncool™ 70/35 OW i Pilkington Suncool™ 66/33 OW. Zapewnienie wysokiej izolacyjności cieplnej przy jednoczesnym maksymalnym doświetleniu wnętrz budynku akademickiego było możliwe dzięki zastosowaniu jako szyby środkowej niskoemisyjnego szkła Pilkington Optitherm™ S3 OW. W przypadku budynków szkolnych, do których należy helsińska biblioteka, jednym z dodatkowych kryteriów, ocenianych w kategorii „Jakość środowiska wewnętrznego”, jest zapewnienie pomieszczeniom właściwej izolacji akustycznej. Dlatego w przeszkleniach budynku Kaisa-talo na szybę wewnętrzną wybrano laminowane szkło dźwiękochłonne Pilkington Optiphon™ OW o grubości 10,8 mm. Ten rodzaj szkła skutecznie redukuje poziom hałasu we wnętrzach biblioteki, a wykorzystanie jako substratu superbezbarwnego szkła nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń.
Odpowiednio zaprojektowane przeszklenia w bibliotece Kaisa-talo zapewniają studentom i pracownikom helsińskiej uczelni komfortowe warunki do pracy i nauki. Przyczyniają się także do spełnienia najwyższych wymagań stawianych nowoczesnej „zielonej” architekturze w zakresie efektywności energetycznej oraz ochrony przed słońcem i hałasem.

 

źródło: Pilkington Polska