Nowe przepisy promują energooszczędne przeszklenia
Nowe przepisy promują energooszczędne przeszklenia

Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaostrzeniu ulegną wówczas parametry okien i drzwi balkonowych, mające istotny wpływ na ilość energii zużywanej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Już teraz projektując przeszklenia warto sprawdzić jak dobrać szkło, aby spełnić nowe wymagania.


Ograniczanie zużycia energii w budynkach jest jednym z najważniejszych założeń nowoczesnego budownictwa. Kraje członkowskie Unii Europejskiej cały czas wprowadzają nowe przepisy, które mają ten proces uporządkować i przyspieszyć. Taka jest geneza rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z dnia 13.02.2013 r.) „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.
Zmiany warunków technicznych dotyczą parametrów okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w nowo budowanych lub termomodernizowanych obiektach. Nowe przepisy zakładają stopniowe zwiększanie wymogów związanych z izolacyjnością cieplną oraz obniżanie współczynnika całkowitej przepuszczalności energii słonecznej. Znajomość nowych przepisów oraz właściwy dobór dostępnych na rynku produktów szklanych, ułatwi projektowanie przeszkleń zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

Niższy współczynnik U – lepsza izolacyjność cieplna

 Współczynnik przenikania ciepła U określa izolacyjność cieplną okien i jest jednym z najistotniejszych parametrów potwierdzających ich energooszczędność. Zgodnie z nowym rozporządzeniem wielkość tego parametru będzie sukcesywnie obniżana w kolejnych latach. Już od stycznia 2014 r. maksymalna wartość współczynnika Umax dla całego okna – szyba i rama okienna – w przypadku okien i drzwi balkonowych oraz innych nieotwieralnych powierzchni przezroczystych nie może być wyższa niż 1,3 W/m2K. W styczniu 2017 r. parametr ten nie powinien przekroczyć wartości 1,1 W/m2K, a od 2021 r. – 0,9 W/m2K. W przypadku okien dachowych wymagana od stycznia 2014 r. wartość Umax wyniesie 1,5 W/m2K, a od stycznia 2021 r. – 1,1 W/m2K. 

Jakie szyby spełnią wymagania?

Spełnienie zaostrzonych wymagań umożliwi właściwy dobór szkła stosowanego w szybach zespolonych. Producenci szkła budowlanego już dziś oferują rozwiązania zapewniające wysoką izolacyjność cieplną szyb zespolonych, definiowaną za pomocą współczynnika Ug. Wysoki poziom termoizolacji, czyli niską wartość współczynnika Ug można uzyskać dzięki wykorzystaniu w przeszkleniach odpowiednich powłok niskoemisyjnych, dostosowując ich ilość i położenie w szybie zespolonej, czy też stosując w przestrzeni międzyszybowej krypton. 
Przykładem tego typu produktu jest udoskonalone szkło niskoemisyjne Pilkington K Glass™ N, które w kombinacji z innym szkłem niskoemisyjnym umożliwia obniżenie współczynnika przenikania ciepła Ug do poziomu 0,9 W/m2K (w jednokomorowej szybie zespolonej wypełnionej argonem). Jeszcze niższe Ug – wynoszące nawet 0,4 W/m2K, można osiągnąć stosując dwie szyby z powłokami niskoemisyjnymi w dwukomorowej szybie zespolonej wypełnionej kryptonem. Takie rozwiązanie przewyższa nie tylko nowe wymagania, ale także normy stawiane budynkom pasywnym. 
„Standardowym sposobem na uzyskanie współczynnika Ug poniżej wartości 1,0 W/m2K jest zastosowanie szyby zespolonej dwukomorowej, w której skład wchodzą dwie szyby z powłokami niskoemisyjnymi” – mówi Szymon Piróg, Doradca Techniczny Pilkington Polska – producenta szkła budowlanego. „Stosując najlepsze na rynku powłoki, jak np. Pilkington Optitherm™ S1 można uzyskać parametr Ug wynoszący 0,5 W/m2K. Tak niska wartość współczynnika pozwala na projektowanie większych powierzchni przeszklonych, zapewniając dobrą izolacyjność cieplną i niskie Ug, jednocześnie gwarantując wysoką przepuszczalność światła i optymalne doświetlenie wnętrz”.

 

Nowe wartości współczynnika słonecznego g

Przepisy wchodzące w życie od stycznia 2014 r. wprowadzają również wymóg obniżania wartości współczynnika słonecznego g, tj. całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. Współczynnik słoneczny g obliczany jest według wzoru g = fC*gn, gdzie fC to współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane osłony przeciwsłoneczne, takie jak żaluzje lub rolety, a gn to współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej dla danego typu oszklenia. Od stycznia 2014 r. maksymalna wartość współczynnika g zostanie obniżona z 0,5 do 0,35. 
„Zmniejszenie maksymalnej wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego g dla okien oraz przegród szklanych, to krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej, szczególnie w przypadku obiektów, w których wykorzystano wielko powierzchniowe przeszklenia” – mówi Szymon Piróg. „Ochrona pomieszczeń przed nadmiernym nagrzewaniem się w wyniku działania energii słonecznej, ma istotne znaczenie w obiektach biurowych, czy komercyjnych, gdzie do obsługi systemów klimatyzacyjnych latem zużywa się znacznie więcej energii, niż do ogrzania takich budynków zimą”.

Szkło wysokoselektywne, czy osłony przeciwsłoneczne

Dostępne na rynku nowoczesne produkty szklane wykorzystują szeroką gamę rozwiązań, pozwalających na projektowanie przeszkleń zgodnie z nowymi warunkami technicznymi. Uzyskanie obniżonej wartości współczynnika g, szczególnie w przypadku dużych przeszkleń, umożliwi zastosowanie w szybach zespolonych szkła o wysokim współczynniku selektywności – łączącego właściwości niskoemisyjne z przeciwsłonecznymi. Nowe kryteria spełnia wysokoselektywne szkło, takie jak Pilkington Suncool™ 66/33 (o współczynniku całkowitej przepuszczalności energii słonecznej gn = 0,35), czy Pilkington Suncool™ 50/25 (o współczynniku całkowitej przepuszczalności energii słonecznej gn = 0,27). Produkty te zastosowane w szybie zespolonej chronią pomieszczenia przed intensywnym nagrzewaniem się od słońca, jednocześnie gwarantując dobrą izolacyjność cieplną i doskonałe doświetlenie wnętrz naturalnym światłem dziennym.
Określoną w rozporządzeniu wartość współczynnika g można też uzyskać stosując szkło o współczynniku gn wyższym niż 0,35. Warunkiem jest jego odpowiednie połączenie z innymi rozwiązaniami zabezpieczającymi przed energią promieniowania słonecznego, takimi jak żaluzje zewnętrzne i wewnętrzne, rolety, markizy, łamacze światła. Projektanci mają już do dyspozycji gotowe rozwiązania, jak połączenie szyb zespolonych Pilkington Insulight™ z żaluzjami ScreenLine® , hermetycznie zamkniętymi pomiędzy taflami szkła.

 Właściwy dobór – sprawdzaj parametry

Zadaniem projektanta jest wybranie optymalnego rozwiązania zgodnego z wymaganiami prawnymi oraz oczekiwaniami klienta. Aby ułatwić ten wybór, Pilkington Polska udostępnia na swojej stronie internetowej bezpłatny program Pilkington Spectrum służący do obliczania parametrów szkła i szyb zespolonych. Narzędzie pozwala projektować różne konfiguracje szyb zespolonych i szybko sprawdzić istotne parametry.

 

źródło: Pilkington