BRÜGMANN S.A. - RYNKOWYM LIDEREM INNOWACJI 2013
BRÜGMANN S.A. - RYNKOWYM LIDEREM INNOWACJI 2013

W ciągu kilku ostatnich lat politykę Brügmann S.A. cechuje szybka dynamika rozwoju oraz wdrażanie w życie nowoczesnych technologii. Szeroko pojęta innowacyjność ma odzwierciedlenie w nowych produktach oraz strategii zarządzania firmą. Nie pozostaje też bez oddźwięku w mediach oraz nadawanych tytułach.

W bieżącym roku pod lupę została wzięta cała działalność spółki a także wkład jej w rozwój gospodarczy kraju. Przeprowadzona przez niezależną kapitułę ogólnopolskiego programu – pod patronatem Strefy Gospodarki – Biznes Magazynu – analiza przyczyniła się do nadania Brügmann S.A. prestiżowego tytułu Rynkowego Lidera Innowacji 2013 – Jakość, Kreatywność Efektywność.

W ten oto sposób, doceniono stosowane w firmie innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji, zarządzania przedsiębiorstwem i obsługi klientów. Zauważono konsekwentną politykę jakościową i dostosowywanie działalności firmy do ciągłych zmian, postępu technologicznego i nowych trendów rynkowych.

 

 

źródło: BRÜGMANN S.A