Ponzio na Ukrainie
Ponzio na Ukrainie

Ekspansja systemów Ponzio na rynki naszych sąsiadów spowodowała konieczność utworzenia zagranicznej siedziby firmy.

Spółkę-córkę firma Ponzio otworzyła na Ukrainie. Jej zadaniem jest sprawna obsługa tego dużego, dynamicznie rozwijającego się rynku, na którym sukcesywnie wzrasta liczba odbiorców naszych systemów. Ponzio jest jednym z liderów w zakresie logistyki na rynku polskim, dlatego firma powołała do istnienia spółkę, której jednym z celów wynikających z troski o klientów jest zapewnienie im terminowej dostawy produktów.


Siedzibę Ponzio-Ukraina w obwodzie kijowskim tworzą biuro oraz magazyn profili i akcesoriów, które zapewniają ciągłość dostaw w optymalnym czasie. Pracownicy spółki, oprócz obsługi klientów, służą także doradztwem technicznym i obiektowym. 
Zainteresowaniem cieszy się tu jeden z najnowszych w ofercie Ponzio, ciepły system okienno-drzwiowy PE 68, dzięki temu, iż posiada jedne z najlepszych na rynku w swej grupie parametry techniczne, w stosunku do ceny. Poza tym duże zastosowanie znajdują systemy fasadowe, przeciwpożarowe, a także systemy wewnętrzne. 
Do ciekawych realizacji należą znaczące obiekty m.in. w Kijowie i Doniecku.