Taśma wielofunkcyjna ISO-BLOCO HYBRATEC wyróżniona znakiem jakości RAL
Taśma wielofunkcyjna ISO-BLOCO HYBRATEC wyróżniona znakiem jakości RAL

ISO-BLOCO HYBRATEC otrzymał Znak Jakości RAL "Komponenty i systemy uszczelnień fug" Towarzystwa Gütegemeinschaft Gebäudeabdichtungssysteme e.V. Wielofunkcyjna taśma opracowana przez ISO-Chemie do szczelnego powietrznie i odpornego na zacinający deszcz uszczelniania połączeń i fug ruchomych w budownictwie przekonała wszystkich swoimi szczególnymi właściwościami.

 

Przekonująca skuteczność uszczelnienia

Wymagania stawiane są rozwiązaniom uszczelnieniowym budynków o gwarantowanej jakości RAL są szczególnie wysokie. Kryteria zapewnienia jakości RAL spełniają wymagania praktyczne i są wyższe niż wymagania techniczne norm DIN. ISO-BLOCO HYBRATEC ma doskonałą skuteczność uszczelniania pod wieloma względami. Innowacyjna taśma wielofunkcyjna była zatem w stanie łatwo spełnić wymagania regulowane w przepisach dotyczących jakości i badań Stowarzyszenia Jakości.

 

Technologia hybrydowa dzięki zaporze foliowej

ISO-BLOCO HYBRATEC łączy cechy wysokiej jakości folii połączeniowych do elewacji i okien z zaletami wielofunkcyjnych taśm uszczelnieniowych certyfikowanych jako MF1. Nowoczesna technologia hybrydowa łączy wysoką szczelność powietrzną i odporność na zacinający deszcz folii z dużą siłą rozprężania i wysoką zdolnością absorpcji ruchów fug wstępnie sprężonej miękkiej pianki PUR. Taśma składa się ze wstępnie sprężonej, impregnowanej elastycznej pianki PUR i jest wyposażona w jednostronną powłokę samoprzylepną. Dzięki temu spełnione są wymagania materiałowe RAL dla taśm wielofunkcyjnych. Ponadto taśma posiada dużą zdolność rozprężania, a tym samym oferuje wysoki poziom niezawodności funkcjonalnej. Za pomocą ISO-BLOCO HYBRATEC o rozmiarach 3‑40 mm możemy niezawodnie uszczelniać szeroki zakres fug.

 

Przekroczone wymagania dotyczące uszczelnienia 3-płaszczyznowego

Zgodnie z wymaganiami dla taśm wielofunkcyjnych o gwarantowanej jakości RAL, ISO-BLOCO HYBRATEC łączy trzy funkcje w jednym produkcie. W jednym kroku roboczym mogą być niezawodnie uszczelnione w tym samym czasie wszystkie trzy płaszczyzny: oddzielenia mikroklimatu wewnętrznego od zewnętrznego, obszaru funkcjonalnego oraz bezpiecznej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki prostemu i niezależnemu od warunków pogodowych przetwarzaniu bez wstępnej obróbki fugi, możemy zaoszczędzić cenny czas podczas montażu.

Taśma wielofunkcyjna z innowacyjną technologią hybrydową

 

Przy wartości współczynnika a wynoszącej 0,00 m³/[h·m·(daPa)n] taśma 3-płaszczyznowa jest całkowicie szczelna powietrznie w pomieszczeniu i wyraźnie plasuje się poniżej wymaganej maksymalnej wartości 0,1 m³/[h·m·(daPa)n]. Dzięki temu możemy skutecznie zapobiegać konwekcyjnym stratom ciepła, oszczędzać kosztowną energię grzewczą i odciążać środowisko – zgodnie z unijną Dyrektywą Budynkową oraz Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków.

 

W obszarze funkcjonalnym taśma posiada bardzo dobre właściwości z wartością izolacyjności akustycznej fugi do 60 dB zgodnie z EN ISO 10140-1 oraz przewodnością cieplną co najmniej 0,048 W/(m*k) zgodnie z DIN EN 12667. Zgodnie ze specyfikacjami badań należy również zapewnić, aby po zakończeniu badania odporności na zacinający deszcz, głębokość przenikania wilgoci nie prowadziła do znacznego obniżenia właściwości termoizolacyjnych. Również pod tym względem ISO-BLOCO HYBRATEC charakteryzuje się tym, że wartości graniczne są wyraźnie zachowywane.

 

W płaszczyźnie ochrony przed warunkami atmosferycznymi ISO‑BLOCO HYBRATEC z ponad 1.050 Pa odporności na zacinający deszcz znacznie przekracza minimalne wymagania Stowarzyszenia Jakości wynoszące 750 Pa. Dzięki temu taśma zapewnia doskonałą ochronę przed intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi burzami. Testy odporności na zacinający deszcz są powtarzane corocznie.

ISO-BLOCO HYBRATEC wysokowydajna na wszystkich płaszczyznach

 

Integrując kilka warstw zapory foliowej, ISO-BLOCO HYBRATEC spełnia również wymaganą zasadę RAL "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". Optymalne odprowadzanie wilgoci, a tym samym wysoki efekt osuszania chroni przed wilgocią w fudze połączeniowej. Dzięki temu możemy uniknąć uszkodzeń budowlanych spowodowanych pleśnią.

 

Profesjonalista dla zdrowego zamieszkiwania

Konieczne było również udowodnienie, że ISO-BLOCO HYBRATEC jest nieszkodliwa ekologicznie oraz bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. ISO-BLOCO HYBRYTEC została już zakwalifikowana do klasy Premium dzięki wyróżnieniu znakiem EC1 PLUS przez Stowarzyszenie Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV). Mieszkańcy mają zatem gwarancję, że produkty te nie uwalniają żadnych niebezpiecznych substancji do powietrza w pomieszczeniu i nie powodują żadnego zagrożenia dla zdrowia.

 

10-letnia gwarancja w zastosowaniu

ISO-Chemie udziela 10-letniej gwarancji w zastosowaniu. Projektanci, inwestorzy, przetwarzający i inwestorzy skorzystają z wartości dodanej produktów testowanych jakościowo RAL. Wynika to z faktu, że niezawodna, długotrwała jakość produktu jest przedmiotem zapewnienia jakości RAL, a tym samym przyczynia się do długoterminowego utrzymania wartości budynków.

 

Zapewnione kompleksowe wsparcie

Towarzystwo Gebäudeabdichtungssysteme e.V.przyznało już wiele znaków jakości RAL „Komponenty i systemy uszczelnień fug” dla wysokowydajnych rozwiązań produktowych w zakresie energooszczędnych uszczelnień budynków firmy ISO-Chemie. Jako producent produktów o gwarantowanej jakości RAL, ISO-Chemie oferuje architektom i firmom montażowym szerokie wsparcie w planowaniu i realizacji ich zamierzeń budowlanych. Wsparcie obejmuje infolinię techniczną, prowadzenie szkoleń, konsultacje w terenie, instrukcje na placu budowy oraz teksty opisowe dla projektantów.

 

Regularne kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

Aby móc zagwarantować długotrwałą niezawodność i jakość nagrodzonych produktów, a także zgodność z przepisami dotyczącymi jakości i badań, regularnie odbywają się zarówno samokontrola poprzez zalecane kontrole wewnętrzne, jak również monitorowanie zewnętrzne przez neutralne, zewnętrzne podmioty badawcze.

 

Więcej informacji na temat ISO-BLOCO HYBRATEC znajdą Państwo na stronie: www.iso-chemie.pl/hybratec