Aluprof wśród najbardziej docenianych dostawców profili aluminiowych – wyniki raportu „Opinie producentów okien o dostawcach profili aluminiowych, edycja 2022”
Aluprof wśród najbardziej docenianych dostawców profili aluminiowych – wyniki raportu „Opinie producentów okien o dostawcach profili aluminiowych, edycja 2022”

Centrum Analiz Branżowych już po raz 13. przeprowadziło badanie sposobu postrzegania dostawców profili aluminiowych przez producentów okien. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi powstał raport „Opinie producentów okien o dostawcach profili aluminiowych, edycja 2022”. Wynika z niego, że jedną z najbardziej cenionych firm w tym sektorze jest Aluprof – aż 74% producentów wskazuje ją jako dostarczyciela produktów najwyższej jakości.

Celem badania przeprowadzonego na losowej grupie 125 osób, wśród których znaleźli się technolodzy, szefowie produkcji oraz osoby zajmujące się współpracą z dostawcami materiałów do produkcji okien, było wskazanie, które elementy współpracy z dostawcami są dla nich najistotniejsze, a także którzy dostawcy najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Analiza została przeprowadzona w lutym i marcu 2022 roku za pomocą technik badawczych CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady internetowe). Wyniki potwierdzają, że jednym z najlepiej postrzeganych dostawców profili aluminiowych jest Aluprof SA.

Producenci okien wybierają rozwiązania Aluprof

Respondenci biorący udział w badaniu oceniali dostawców profili aluminiowych m.in. pod kątem jakości dostarczanych przez nich produktów, wysokości cen oferowanych profili, ich wizerunku na polskim rynku, atrakcyjności oferty produktowej czy innowacyjności. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród najlepiej postrzeganych dostawców profili aluminiowych znalazł się Aluprof. Aż 74% badanych uznało, że oferuje on produkty najwyższej jakości, a połowa z nich doceniła atrakcyjną cenę profili producenta. Jednocześnie to właśnie ta firma była najczęściej wyróżniana za najlepszą relację jakości do ceny – ten aspekt wskazało aż 62% producentów. Dodatkowo, aż 7 na 10 badanych uznało ofertę produktową Aluprof za szeroką, a blisko 60% stwierdziło, że dostarczane przez firmę rozwiązania wyróżniają się na tle konkurencji innowacyjnością. Uczestnicy badania przeprowadzonego przez Centrum Analiz Branżowych zostali też zapytani o to, z jakimi dostawcami profili aluminiowych obecnie współpracują. 63% z nich zadeklarowało współpracę z Aluprof. Producenci okien jako najważniejsze powody podjęcia współpracy z firmą wskazywali atrakcyjny stosunek jakości do ceny, dobrą współpracę (wysoką jakość obsługi), silną pozycję na rynku oraz wysoką jakość oferowanych produktów.

Wyniki raportu „Opinie producentów okien o dostawcach profili aluminiowych, edycja 2022”, wyraźnie pokazują, że pomimo trudnej sytuacji na rynku, związanej m.in. ze wzrostem cen surowców, rosnącą inflacją i coraz wyższymi cenami energii, Aluprof umacnia się na pozycji lidera dostaw profili aluminiowych. Szczególnie cieszy fakt, że producenci okien docenili wysoką jakość oferowanych przez nas rozwiązań, która idzie w parze z atrakcyjną ceną. Tak pozytywny odbiór jest dla nas powodem do dumy, a jednocześnie motywacją do ciągłego ulepszania naszej oferty i podnoszenia jakości obsługi”, podkreśla Bożena Ryszka, Dyrektor Działu Marketingu i PR Aluprof SA.

 

źródło: Aluprof