Znaczenie właściwego szklenia okien z PVC
Znaczenie właściwego szklenia okien z PVC

We współczesnym budownictwie przed przegrodami budowlanymi takimi jak okna, stawianych jest szereg zadań. Podstawowym elementem okna PVC, oprócz profili i okuć, są różnego rodzaju pakiety szybowe bądź elementy nieprzezierne np. w postaci paneli wypełniających. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom szyba zespolona w oknie może chronić przed utratą ciepła, zabezpieczać przed nadmiernym nagrzewaniem, chronić przed hałasem i stanowić czasową ochronę przed włamaniem, pod warunkiem, że zastosowano materiały o odpowiednich właściwościach i w prawidłowy sposób.

To właśnie właściwości zastosowanych szyb zespolonych w dużej części decydują o ostatecznych parametrach okna czy też drzwi pod kątem przenikalności cieplnej, akustyki czy też komfortu użytkowania. Czym więc jest szyba zespolona i dlaczego w połączeniu z profilami Elegant możliwe jest stworzenie wyjątkowych konstrukcji o ponadprzeciętnych parametrach użytkowych?

Szyba zespolona to zespół składający się z co najmniej dwóch szyb, tworzących komorę międzyszybową zawierającą powietrze lub inne gazy, oddzielonych od siebie i uszczelnionych na całym obwodzie z zastosowaniem kilkustopniowego procesu zespalania przy użyciu ramki dystansowej, mas uszczelniających i substancji adsorbujących parę wodną.

Obecnie, z uwagi na wymagania związane z minimalnymi wartościami przenikalności cieplnej konstrukcji okiennych, coraz większą popularnością cieszą się dwukomorowe pakiety szyb zespolonych (tzw. pakiety 3-szybowe), których zastosowanie na wielu rynkach europejskich stało się już standardem. 

Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że tzw. szyby potrójne mają różne parametry w zależności od swojej budowy oraz rodzaju gazu, którym wypełnione są przestrzenie międzyszybowe, a to w efekcie ma przełożenie na końcową cenę wyrobu. Dla przykładu szyba zespolona o grubości 36mm zbudowana z 3 tafli szkła o standardowej grubości 4mm, z których zewnętrzne wyposażone są w powłoki niskoemisyjne, a między szybami znajdują się ramki dystansowe o grubości 12mm każda, przy wypełnieniu przestrzeni międzyszybowych Argonem, charakteryzuje się zazwyczaj współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie Ug=0,7W/m2K. W przypadku, gdy grubość ramek dystansowych zwiększymy do 14mm, czy całą grubość zespolenia do 40mm, uzyskamy współczynnik przenikania ciepła na poziomie Ug=0,6W/m2K, natomiast jeśli grubość ramek dystansowych zwiększymy do 18mm, czyli grubość całego pakietu do 48mm, uzyskamy współczynnik Ug=0,5W/m2K.

W systemach okiennych, w których nie ma możliwości szklenia pakietów o grubości min 48mm, w celu poprawy parametrów termicznych zespolenia trzeba stosować albo inne powłoki ciepłochronne, albo wypełnienie innym rodzajem gazu. Obydwa zabiegi zazwyczaj wiążą się z wzrostem kosztów zespolenia, często pogrążając ekonomiczną zasadność takiej inwestycji.

W przypadku systemu Elegant 76, 84 czy też 115, w połączeniu ze skrzydłami Infinity, Abstract, Infitnity Thermofibra, czy Grando, jak również w systemach przesuwnych HST i LegendSlide, mamy możliwość szklenia pakietami 48mm, a jeśli zajdzie taka konieczność, nawet do 70 mm, co w połączeniu z bardzo dobrymi parametrami termicznymi profili Elegant pozwala uzyskać doskonałe parametry termiczne całej konstrukcji okiennej.

Możliwość stosowania szerokich pakietów szybowych pozwala również, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów termicznych, uzyskać wysokie parametry akustyczne konstrukcji, dla osiągnięcia których budowa szyby ma znaczenie kluczowe. W tym zakresie, Deceuninck jako lider branży kładący nacisk na badania i rozwój, posiada szeroki wachlarz badań różnych typów okien, które pokazują, że osiągnięcie wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw na poziomie 47-48dB jest możliwe przy zastosowaniu akustycznych pakietów szybowych o Rw=51dB dostępnych w standardowej ofercie dostawców szyb zespolonej.

Ponadto skrzydła okienne serii Elegant przystosowane są konstrukcyjne do wklejania pakietów szybowych na krawędzi szyby, co w połączeniu z dedykowanymi do tego celu podkładkami systemowymi pozwala na zachowanie ciągłości spoiny kleju na całym obwodzie zespolenia, dzięki czemu, poprzez związanie szyby z profilem skrzydła możliwe jest m.in. uzyskanie większych wymiarów konstrukcji przy zachowaniu jej właściwej stabilności.

Podsumowując, dobór właściwego rodzaju szyb zespolonych jako jednego z głównych komponentów składowych okna obok profili, w połączeniu z profilami Deceuninck Elegant pozwala na uzyskanie produktu spełniającego najwyższe parametry użytkowe w zakresie bezpieczeństwa, parametrów termicznych i estetyki, a przez to będącego w stanie zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 

 

żródło:  Deceuninck

OKNO 3/2021