Czas eko-rewolucyjnych zmian! Hydro buduje w Polsce park solarny, który zasili nową prasę do wyciskania aluminium
Czas eko-rewolucyjnych zmian! Hydro buduje w Polsce park solarny, który zasili nową prasę do wyciskania aluminium

Troska o środowisko, zrównoważony rozwój i nieustanne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań to podstawa filozofii Hydro Extrusion. Nie zwalniając tempa i wdrażając kolejne udoskonalenia, firma podjęła decyzję inwestycyjną w sprawie budowy nowego systemu fotowoltaicznego na terenie zakładu wyciskania aluminium w Trzciance. Montaż parku solarnego ma zostać rozpoczęty w trzecim kwartale 2022 roku i będzie wytwarzał energię elektryczną 7,5 GWh/rok do zasilania nowej, instalowanej prasy do wyciskania profili aluminiowych.

Nowoczesne podejście do produkcji w zakładach Hydro wynosi ekologię w biznesie na jeszcze wyższy, nieznany dotąd, poziom. Farma solarna zostanie zbudowana obok zakładu wyciskania, do którego będzie bezpośrednio dostarczała energię elektryczną. Park ma za zadanie zasilić nową 8-calową prasę, która jest obecnie w budowie, a także pokryć zużycie energii wykorzystywanej podczas innych procesów produkcyjnych.

W związku z rosnącymi cenami prądu w Europie warto odnotować, że dzięki tej inwestycji zakład będzie zasilany czystą energią odnawialną. A to nie koniec korzyści. - Szacujemy, iż nowa prasa oraz zasilanie jej farmą solarną zredukuje ślad węglowy z 0,68 kg CO2/kg1 do 0,14 kg CO2/kg2 mówi Mauro Spizzo, wiceprezes regionu Europy Wschodniej w Hydro Extrusions. W ten sposób Hydro znacząco zredukuje emisję Co2, co w kraju, w którym sieć energetyczna zdominowana jest przez węgiel, staje się wyjątkowo ważne. – Ta inwestycja to duże wsparcie dla naszych polskich zakładów w kontekście realizacji celu klimatycznego Hydro, jakim jest obniżenie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 roku. Dzięki takiemu wykorzystaniu energii odnawialnej nasi klienci uzyskują dostęp do profili aluminiowych, których proces wyciskania ma minimalny wpływ na środowisko – dodaje Mauro Spizzo.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla we wszystkich etapach łańcucha wartości

Niezależnie od branży projektanci i konstruktorzy pracują obecnie nad zmniejszeniem wpływu swoich procesów produkcyjnych na środowisko. Biorąc pod uwagę fakt, że oddziaływanie to jest największe już w fazie tworzenia produktu, niezwykle ważny jest wybór odpowiednich materiałów i zaprojektowanie rozwiązania w najlepszy możliwy sposób. A w tym przypadku aluminium zostawia konkurentów daleko w tyle.

Surowiec ten jest doskonałym materiałem dla gospodarki obiegowej, ponieważ można go poddawać recyklingowi w nieskończoność, bez obniżania jego jakości. Należy jednak mieć świadomość, że aluminium może mieć różne właściwości. W rzeczywistości ślad węglowy jednego typu ALU może być 10-krotnie większy niż innego stopu – kluczową rolę odgrywa tu miejsce i metoda produkcji. Wybór surowca pochodzącego z recyklingu lub aluminium pierwotnego wyprodukowanego przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może znacznie obniżyć ślad węglowy, zapewniając znacznie korzystniejszą perspektywę rozwoju produktów.

Nowa 8-calowa prasa do wyciskania w zakładzie w Trzciance jest wysoce wydajna i posiada energooszczędny system hydrauliczny. Przewiduje się, że zużycie energii elektrycznej będzie o 8% niższe w porównaniu ze stosowaną dotychczas prasą 7-calową. Dzięki odnawialnej energii pochodzącej z farmy solarnej ślad węglowy wyciskanych profili aluminiowych dostarczanych z Trzcianki zostanie znacząco zredukowany.

Efekt? Dzięki koncepcji Hydro EcoDesign marka pomaga klientom projektować produkty o zwiększonej funkcjonalności i mniejszym wpływie na środowisko. Dowiedz się, w jaki sposób to robi.

 

źródło: Hydro Extrusions