Ta firma stawia na Polskę
Ta firma stawia na Polskę
Dow Corning, jedna z największych na świecie firm zajmujących się opracowywaniem i produkcją materiałów silikonowych otworzyła nowe biuro handlowe w Warszawie, rozszerzając tym samym zakres swojej działalności w Europie Środkowej. Firma zamierza zacieśnić współpracę z lokalnymi podmiotami zajmującymi się modernizacją, podnoszeniem efektywności i zrównoważonym wzrostem.

Personel biura będą stanowili profesjonalni handlowcy oraz eksperci w dziedzinie technologii silikonowych — dzięki temu firma będzie mogła zaopatrywać polskie podmioty z prężnie działających branż, takich jak: budownictwo, kosmetologia, przetwórstwo i produkcja. Biuro będzie częścią sieci obsługującej region Europy Środkowej i Wschodniej, do której należą także centrale handlowe w Stambule i Moskwie. Dow Corning szacuje, że w ciągu najbliższego roku biuro zatrudni aż 10 pracowników.

„Europa Środkowa, a zwłaszcza Polska, to atrakcyjny region ze stabilną gospodarką, wykwalifikowaną siłą roboczą oraz rozwijającym się nowoczesnym przemysłem” — powiedziała dr Stephanie A. Burns, prezes i dyrektor naczelna Dow Corning. „Zdajemy sobie sprawę z rosnącego znaczenia regionu dla globalnej gospodarki i chcemy, aby dzięki łatwej dostępności materiałów silikonowych i technologii Dow Corning tutejsze firmy mogły się rozwijać i zachować konkurencyjność”.

Firma Dow Corning zaczęła prowadzić interesy w Polsce w latach 70. XX wieku jako dostawca materiałów i technologii dla kluczowych sektorów gospodarki, działający za pośrednictwem kilku lokalnych dystrybutorów. Firma planuje rozwinąć działalność i odegrać istotną rolę w intensywnej rozbudowie polskiej infrastruktury.

„Przez ostatnie lata niezwykle skutecznie prowadziliśmy działalność w tym regionie, mimo że obsługiwaliśmy go z daleka. Teraz mamy szansę jeszcze lepiej służyć naszym polskim klientom poprzez marki Dow Corning® i XIAMETER®” — powiedział John Lyon, prezes regionalny na Europę Wschodnią. „Wzrost potencjału gospodarczego rynków Europy Środkowej i Wschodniej oraz nacisk na modernizację, wydajność i poprawę parametrów ekologicznych sprawiają, że istnieje tu wiele możliwości zastosowania materiałów i technologii silikonowych, które przyczynią się do dalszego rozwoju regionu”.

Dow Corning poszukuje partnerów do współpracy w regionie — nie tylko odbiorców, ale także uczelni, urzędów i instytutów badawczych pracujących nad innowacyjnym udoskonalaniem produktów i procesów pod kątem poprawy ich efektywności i parametrów ekologicznych.

„Dzięki stałej obecności w regionie firma Dow Corning będzie mogła lepiej poznać jego specyfikę i skuteczniej zaspokajać lokalne potrzeby” — powiedział Lyon. „Chcemy nawiązywać współpracę z lokalnymi instytucjami, pomagać w kształceniu przyszłych ekspertów w dziedzinie materiałów silikonowych i liderów biznesu wywodzących się z uzdolnionej kadry lokalnej, a także mieć wkład w starania Polski o zwiększanie konkurencyjności i wydajności produkcji”.

Po Bahrajnie, Rosji i Wietnamie Polska jest kolejnym krajem, w którym Dow Corning realizuje swój plan globalnego rozwoju i stara się zaspokoić rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na produkty silikonowe oraz związane z nimi usługi.

Materiały silikonowe mają wielorakie zastosowanie i wykorzystuje się je niemal w każdej branży. Często przyczyniają się do poprawy wydajności i parametrów ekologicznych produktów i procesów. Na przykład dzięki technologii silikonowej uszczelnienia i kleje wykorzystywane przy wznoszeniu budynków oraz w budowie dróg i infrastruktury mają lepsze walory estetyczne i są bardziej przyjazne dla środowiska. Materiały silikonowe wpływają także na poprawę efektywności procesów i jakości wyrobów w produkcji tkanin. W branży naftowej i gazowej pozwalają obniżać koszty wydobycia surowców na lądzie i platformach wiertniczych, a także zwiększać poziom niezawodności urządzeń i wydobycie.

Dow Corning (www.dowcorning.com) dostarcza rozwiązania poprawiające parametry i zaspokaja zróżnicowane potrzeby biznesowe ponad 25 000 odbiorców na całym świecie. Jako globalny lider w segmencie materiałów i technologii silikonowych oraz innowacji Dow Corning oferuje ponad 7000 produktów i usług pod markami Dow Corning® i XIAMETER®. Firma należy w równych częściach do The Dow Chemical Company i Corning, Incorporated. Ponad połowa rocznej sprzedaży Dow Corning trafia do odbiorców spoza Stanów Zjednoczonych.