Podsumowanie roku 2019 oraz prognoza na rok 2020 w ocenie Grupy PSB
Podsumowanie roku 2019 oraz prognoza na rok 2020 w ocenie Grupy PSB

Wyniki Grupy PSB ze sprzedaży materiałów budowlanych w 2019 r.

Na koniec 2019 r. Grupę PSB tworzyło 395 firm handlowych, dysponujących łącznie 296 składami materiałów budowlanych, 307 sklepami PSB Mrówka oraz 64 placówkami PSB Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się o 22 markety, zaś 3 hurtownie zostały przekształcone w nowoczesne centra budownictwa PSB Profi.

Skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2019 r. pułap ok. 7,2 mld zł i były o 8% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Należy jednak podkreślić, że łączne przychody podmiotów tworzących PSB są wyższe o ponad 1 miliard,  pochodzą z tytułu innej działalności, jaką prowadzi spory odsetek naszych partnerów – sprzedaż paliw, nawozów, deweloperka, wykonawstwo, produkcja, transport, hotelarstwo.

Przeciętny partner Grupy PSB (hurtownia, Mrówka, Profi) zwiększył przychody o 6,2% w 2019 r. w stosunku do 2018 r.

Z kolei, całkowite przychody Grupy PSB Handel S.A. (centrali) osiągnęły poziom niemal 2,97 mld zł i były o 10% wyższe niż przed rokiem.

 

Podsumowanie 2019 roku

 1. W minionym sezonie, przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budownictwa o nieco ponad 6% i dynamika ta była znacząco niższa niż w roku 2018.
 2. W roku 2019 nastąpił dalszy wzrost popytu na, od dawna ożywionym, rynku mieszkaniowym.
 3. Głównymi barierami rozwoju branży budowlanej były rosnące koszty zatrudnienia,  niedobory wykfalifikowanych pracowników i wzrost obciążeń na rzecz budżetu.
 4. Dynamika wzrostu cen produktów tzw. ciężkiej budowlanki wyniosła – średnio 4,7% (rok wcześniej te ceny wzrosły o ponad 7%).  Z kolei produkty służące do utrzymania domów i ogrodów zdrożały o ok. 2,3%.
 5. Ceny usług budowlano-montażowych nie rosły już tak bardzo jak w sezonie 2018.

 

Jaki będzie sezon 2020 dla handlu materiałami budowlanymi?

 1. Ogólna liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2019 roku, osiągnęła wieloletni, co najmniej dwudziestoletni, rekord. Przekroczyła pułap 237 tysięcy, tj. o 6,9% więcej niż w także rekordowym 2018 roku, kiedy dynamika wzrostu sięgnęła 7,7%. Wydane pozwolenia również osiągnęły swoje maksimum od początku obecnego wieku – 268,5 tysięcy pozytywnych decyzji administracyjnych oznaczało  wzrost o 4,4% wobec roku poprzedniego.
 2. W 2019 roku wartość kredytów mieszkaniowych była o kilkanaście procent wyższa niż w sezonie 2018. 
 3. Jednak prognozy makroekonomiczne dla Polski są gorsze niż przez rokiem – eksperci  szacują wzrost PKB na poziomie 2,8 – 3,5%,  inflacja znacząco wzrośnie – dzisiaj trudno o ocenę jak daleko przekroczy 3%,  inwestycje spadną znacząco - nawet do 0,2%. Kraj wszedł wyraźnie w okres spowolnienia gospodarczego.
 4. Z drugiej strony niskie bezrobocie, znacząca podwyżka płacy minimalnej oraz  wzrost płac realnych będą niewątpliwie stymulować wydatki konsumentów na bieżące utrzymanie swoich posesji.
 5. Potrzeby mieszkaniowe Polaków są ciągle niezaspokojone – jednak realizacja rządowych programów pomocy w tym zakresie, w minionych latach, nie przyniosła zapowiadanych efektów i nie widać realnych szans na wyraźną poprawę w roku 2020.
 6. Ceny materiałów budowlanych będą dalej wzrastać, zwłaszcza tych, których produkcja jest energochłonna.
 7. Prognozy koniunktury, formułowane przez firmy wykonawcze, nie są już takie  optymistyczne  jak przed rokiem.
 8. Na tle powyższych przesłanek można szacować, iż tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym będzie porównywalny z poprzednim rokiem lub nieznacznie większy. Zaznaczyć należy, że budownictwo mieszkaniowe znajduje się na nienotowanym od lat szczycie koniunktury.
 9. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć handlową – w tym roku planujemy otwarcie ok. 30 Mrówek oraz przekształcenie kilku dotychczasowych składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB Profi.

 

 

Mirosław Lubarski

członek zarządu, dyrektor marketingu

Grupa PSB Handel S.A.