D+H Polska w komitecie
D+H Polska w komitecie

Polski Komitet Normalizacyjny w ramach Komitetu 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków powołał specjalny Podkomitet (PK) 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła. Wśród powołanych reprezentantów znalazł się Przemysław Knura, Wiceprezes i Dyrektor Techniczny D+H Polska.

Podkomitet 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła został powołany z dniem 4 grudnia na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 oraz § 2 ust. 4 Zarządzenia Nr 23 Prezesa PKN z dnia 9 października 2019 (z późniejszymi zmianami). Problematyka, którą ma zajmować się nowo powołany podkomitet to przede wszystkim bezpieczeństwo pożarowe budynków i obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem stałych urządzeń gaśniczych oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Do współpracy zaproszono ekspertów z branży zabezpieczeń ppoż. 

Podkomitet będzie wzorowany na CEN/TC 191 Fixed firefighting systems – komitecie funkcjonującym w ramach European Comittee for Standarization. 

 

źródło: D+H Polska