Szkolenie techniczne POiD w Ośrodku Badań Ogniowych ITB już 27 listopada
Szkolenie techniczne POiD w Ośrodku Badań Ogniowych ITB już 27 listopada

Związek Polskie Okna i Drzwi jest organizatorem kolejnego szkolenia technicznego, które odbędzie się już 27 listopada w Ośrodku Badań Ogniowych ITB w Pionkach. Tematyką warsztatów będzie Stolarka okienna i drzwiowa na tle aktualnych wymagań  ochrony ppoż w budownictwie.  

POiD


 
Stolarka z cechami ognioodporności stosowana jest najczęściej w  budynkach użyteczności publicznej (kina, teatry, szkoły, galerie handlowe itp.), wielorodzinnych budynkach mieszkalne wielorodzinne oraz budynkach zamieszkania zbiorowego (np. hotele). Zadaniem wyrobów przeciwpożarowych jest zapewnienie bezpieczeństwa ewakuującym się użytkownikom w trakcie pożaru oraz zapewnienie efektywnej bariery dla ognia, dymu, wysokiej temperatury. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać stolarki ppoż. regulują m.in. wymagane klasy odporności ogniowej, a także klasę dymoszczelności. Najważniejsze aspekty dotyczące aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej omawiane będą na kolejnym z cyklu technicznych szkoleń organizowanych przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Badań Ogniowych ITB w Pionkach. 
 
Zakład badań ogniowych ITB specjalizuje się w akredytowanych badaniach stolarki w zakresie m.in. w reakcji na ogień wyrobów budowlanych z kompleksowym zakresem do klasyfikacji europejskiej.  
 
Celem szkolenia jest przekazanie informacji o dostępnych na rynku wyrobach stolarki budowlanej o właściwościach przeciwpożarowych. Zaznajomienie z wymaganiami producentów na temat wykonywania montażu, przeprowadzania przeglądów i konserwacji drzwi ppoż. Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki, w których oprócz wiedzy teoretycznej zaprezentowane zostaną badania ognioodporności drzwi wewnętrznych wejściowych, wraz z metodyką i sekwencjami badania.  
 
 Program szkolenia technicznego Związku POiD  w ITB Warszawa Zakład Badań Ogniowych 
 
„Stolarka okienna i drzwiowa na tle aktualnych wymagań  ochrony ppoż w budownictwie” 
 

Blok I 
Badania i ocena stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie zagadnień związanych z ochroną ppoż. 
 
1.  Charakterystyka Zakładu i zakresu prac badawczych Laboratorium   Bartłomiej Papis (ITB) 
2. Zadania producentów w procesie oceny wyrobu w systemach 1,1+ Augustyn Zioło (POiD) 
 

Blok II 
Techniczne aspekty potwierdzania deklarowanych właściwości ppoż stolarki okiennej i drzwiowej 
 
1.Badania wytrzymałościowe oraz szczelności jako pierwszy etap w konstrukcjach ppoż. - Agnieszka Gorycka (ITB) 
2. Podstawowe aspekty metodyki badań odporności ogniowej okien i drzwi - Krzysztof Lenarczyk (ITB) 
3. Badanie pokazowe drzwi w klasyfikacji EI-30 - Krzysztof Lenarczyk (ITB) 

 

źródło: POiD