Innowacyjność z widokiem na euro
Innowacyjność z widokiem na euro
Firma URBAN POLSKA znalazła się w pierwszej dziesiątce Najbardziej Innowacyjnych Małych Przedsiębiorstw w województwie lubuskim umieszczonym w Raporcie o innowacyjności województwa lubuskiego oraz znajduje się na mapie firm innowacyjnych.

Podstawą znalezienia się na Mapie Firm Innowacyjnych jest uzyskanie indywidualnych ocen innowacyjności opracowywanych przez Sieć Naukową MSN koordynowaną przez INE PAN. Oceny innowacyjności uzyskują firmy, które spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków:
1.przesłały wypełnioną ankietę MSN INE PAN,
2.wykazały nakłady na B+R w publicznie dostępnych raportach finansowych,
3.uzyskały patenty w Urzędzie Patentowym RP od 2004 r.,
4.uzyskały kontrakty w ramach 6 i 7 Badawczego Programu Ramowego UE.

Projekt realizowany jest przez Sieć Naukową MSN „Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy” koordynowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Projekt ma na celu zmniejszenie dystansu rozwojowego poprzez identyfikowanie innowacyjnych przedsiębiorstw i upowszechnianie wzorcowych praktyk. W Projekcie wykorzystywane są dane liczbowe oraz oceny eksperckie. Eksperci pochodzą z czołowych ośrodków akademickich, naukowych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Indywidualne oceny innowacyjności przedsiębiorstw ułatwiają komunikację i współpracę między instytucjami finansowymi, ośrodkami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami.

Znalezienie się firmy Urban wśród najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, może pomóc także jej klientom w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. Współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz odpowiednie certyfikaty i opinie okazują się przydatne w otrzymaniu odpowiednich funduszy na nowoczesny park technologiczny. Do tej pory klienci firmy Urban pozyskali ze środków unijnych ponad 10 milionów euro na rozwój swoich przedsiębiorstw.