Polacy o SOKÓŁCE: godna zaufania
Polacy o SOKÓŁCE: godna zaufania
Sokółka Okna i Drzwi S.A. zajęła najwyższą pozycję wśród producentów okien na liście polskich marek godnych zaufania.

Sondaż został zrealizowany przez TNS OBOP, opierał się na wywiadach "twarzą w twarz" w domach respondentów. Tak korzystny wynik osiągnięty przez Sokółkę, świadczy o wysokiej "rozpoznawalności" jej wyrobów, a także o bardzo dobrej ocenie dotyczącej ich jakości, bowiem prowadzone w całym kraju badania dotyczyły tego, z jakich marek polskich produktów Polacy czują się dumni, jakimi chcieliby się chwalić za granicą i jakie są przez nich faktycznie używane. Wynikiem badań jest lista polskich marek godnych zaufania.

Lista sporządzona została na podstawie Indeksu Zaufania do Marki - wskaźnika powstałego w oparciu o spontaniczne oraz wspomagane odpowiedzi respondentów na temat polskich marek oraz ich użytkowania. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1005 respondentów w wieku powyżej 15 lat.