Innowacyjne i bezpieczne rozwiązania grupy GU do drzwi zewnętrznych
Innowacyjne i bezpieczne rozwiązania grupy GU do drzwi zewnętrznych

Współczesne budynki w coraz szerszym zakresie są wyposażone w drzwi wejściowe charakteryzujące się automatycznym działaniem i skutecznym zapewnieniem kontroli dostępu. Nową koncepcję takich drzwi, będących wynikiem wdrożenia najnowszych technologii i zastosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym techniki cyfrowej, proponuje firma G-U.

Drzwi oferowane przez firmę G-U scalają w jednym otworowym wyrobie budowlanym zupełnie nową jakość zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i w komforcie użytkowania. Ponadto spełniają wymagania związane z „budownictwem bez barier architektonicznych”, określone np. w niemieckiej normie DIN 18040, dotyczącej wyposażenia domów bez ww. barier.

Jednym z podstawowych elementów takich drzwi jest zamek wielopunktowy GU Secury Automatic z silnikiem A-Öffner. Jest to pierwszy tego typu zamek na rynku budowlanym, w którym jednocześnie cały czas następuje rozwój zastosowanych w nim rozwiązań technicznych. Zamek cechuje się najwyższą klasą dokładności i wysoką precyzją działania, co jest skutkiem zastosowania w procesie produkcji obrabiarek CNC (ze skomputeryzowanymi układami sterowania) oraz dodatkowych precyzyjnych narzędzi. Silnik zamka zapewnia maksymalny komfort, gdyż drzwi otwierają się przez lekkie przekręcenia klucza lub poprzez stuknięcie w klamkę. Rygle zamka cofają się automatycznie, dzięki czemu otwieranie szczególnie wysokich i ciężkich drzwi nie wymaga użycia siły. Zamek wyposażony jest od dwóch do sześciu rygli wysuwających się automatycznie na odległość 20 mm i pozostających  w pozycji zablokowanej. Rygle nie dają się cofnąć poprzez żadną manipulację narzędziami, a 20 mm ich wysuwu daje pewność niemożliwości wysunięcia z zaczepu lub odgięcia ramy ościeżnicy, a także skrzydła drzwi. Wielką zaletą zamka GU Secury Automatic jest wyeliminowanie konieczności ręcznego zamykania drzwi na klucz. Sposób działania przedstawionego zamka podwyższa także trwałość całej konstrukcji drzwi, ponieważ zapobiega ich wypaczaniu. Wynika to z faktu, iż przy każdym domknięciu drzwi, skrzydło jest dociskane do ościeżnicy na całej wysokości. Wyklucza to możliwość odkształcania się pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przykładowy zamek GU Secury Automatic z silnikiem A-Öffner przedstawiono na fot. 1.

Dodać jeszcze należy, iż jest to zamek multifunkcjonalny wykonywany w wielu wariantach, m.in.:

 - z tzw. „ sztywnym  łańcuchem”,  stosowany  do  drzwi  wejściowych  do  mieszkań,  umożliwiający

    uchylenie drzwi na kilka centymetrów w celu sprawdzenia, kto stoi po stronie zewnętrznej,

 - z   funkcją  „otwarcia  dziennego”,  dający  możliwość  takiego  ustawienia  rygli,  aby  drzwi  nie

    zatrzaskiwały się za każdym razem,  lecz  pozostawały  w  pozycji  umożliwiającej  otwarcie  od

    zewnątrz bez użycia klucza,

 - z napędem elektromotorycznym, pozwalającym na zdalne odryglowanie zamka w ramach systemu

    kontroli dostępu (szerzej opisany w dalszej części publikacji).

Zasilanie zamka prądem oraz transfer danych związanych z jego sterowaniem odbywa się przy pomocy SECUREconnect 200, zawierającego zintegrowane funkcje  zasilacza, sterownika, elementu wykonawczego uruchamiania zamka i złącza kablowego. Wytrzymałe styki eliminują konieczność stosowania wielu kabli, które znacznie ograniczałyby kąt otwarcia skrzydła drzwi. SECUREconnect 200 charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

 • napięcie zasilania – 230 V AC 50/60 Hz,
 • klasa ochrony – IP 40,
 • temperatura pracy – od -20 °C do +45 °C.

Przedstawione urządzenie ilustruje fot. 2.

Najnowsza koncepcja drzwi zewnętrznych firmy G-U zawiera również innowacyjną wkładkę cylindryczną w systemie klucza obustronnego serii 45 Janus. Wkładka spełnia najwyższe wymagania związane z bezpieczeństwem, poprzez połączenie indywidualnych profili kluczy z mnogością kombinacji położeń zastawek. Sama wkładka wykonana jest z mosiądzu, przy czym istnieje możliwość wykonania obudowy ze stali nierdzewnej i może mieć długość w zakresie od 27 mm do nawet 100 mm. W dowolnym momencie istniejąca wkładka może być uzupełniona mechatronicznym lub elektronicznym rozwiązaniem – systemem SE – iXalo. Te trzy możliwości rozwiązań zobrazowano na fot. 2.

Zaprezentowane powyżej elementy są instalowane w drzwiach oferowanych przez firmę G-U. Zazwyczaj stanowią je zewnętrzne drzwi wejściowe drewniane lub wykonane z kształtowników aluminiowych albo tworzywowych. Przykładowe drzwi nowej generacji, wyposażone ponadto w opisany w dalszej części publikacji czytnik linii papilarnych,  pokazano na fot. 3, a poszczególne oznaczenia dotyczą:

 • 1 – zamka wielopunktowego GU Secury Automatic z silnikiem A-Öffner,
 • 2 – SECUREconnect 200,
 • 3 – czytnika linii papilarnych,
 • 4 – wkładki cylindrycznej BKS serii 45 Janus.

Nowa koncepcja zewnętrznych rozwieranych drzwi wejściowych firmy G-U obejmuje także wyroby w pełni zautomatyzowane. Dzięki zastosowaniu napędu DTI drzwi otwierają się automatycznie i po wejściu do budynku samoczynnie się zamykają. Napęd ma niewielkie wymiary gabarytowe i po zabudowaniu w skrzydle drzwi jest niewidoczny. Charakteryzuje się pracą w trybie niskiego zapotrzebowania na energię oraz bardzo cichym działaniem. Może być instalowany w drzwiach drewnianych oraz aluminiowych.

Jak już w niniejszej publikacji wspomniano, nowa jakość  drzwi firmy G-U uwzględnia także aspekty bezpieczeństwa w postaci sytemu kontroli dostępu do pomieszczeń. Ogólnie przyjmuje się, iż systemem kontroli dostępu określa się zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu całkowite lub tylko w określonym czasie ograniczenie użytkownikom dostępu do określonych stref pobytu albo całych budynków. Każdy system składa się z dwóch podstawowych elementów – wejściowych urządzeń identyfikujących w postaci szyfratorów, czytników i skanerów oraz zaporowych urządzeń wejściowych, głównie drzwi.

Podkreślić należy, że najwyższy stopień bezpieczeństwa w zakresie systemów kontroli dostępu uzyskuje się w wyniku zastosowania czytników biometrycznych. Urządzenia te identyfikują osoby głównie za pomocą rozpoznawania linii papilarnych, w mniejszym zakresie rysów twarzy lub tęczówki albo siatkówki oka. Stosowny czytnik, wyposażony jest w odpowiednie pola skanujące, do których przykłada się palec. Urządzenie bada linie papilarne oraz sprawdza układ punktów charakterystycznych i na tej podstawie dokonuje identyfikacji. Można je instalować zarówno w  skrzydle jak i ramie ościeżnicy drzwi, a także w ścianie.

Stosowany w nowej jakości drzwiach firmy G-U czytnik charakteryzują następujące parametry:

 • możliwość zaprogramowania 150 palców użytkownika,
 • transmisja danych w standardzie RS – 485 zapewniających bezpieczeństwo użytkowania i wykluczających możliwość nieautoryzowanego otwarcia drzwi,
 • napięcie zasilania w zakresie 8 – 24 V DC, 8 – 12 V AC przy poborze prądu 1 W,
 •  temperatura pracy od -20 °C do +85 °C,
 • klasa ochrony IP 65 (pozwalająca na montaż elementów identyfikujących na zewnątrz budynku).

Dodać jeszcze można, że przedstawiony system kontroli dostępu umożliwia komfortowe wejście do pomieszczenia lub budynku. Zapewnia także prostą obsługę i konfigurację oraz uruchomienie systemu, bez konieczności dodatkowej pracy integratora lub montera. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, że końcowy użytkownik bez większego problemu radzi sobie z montażem oraz konfiguracją urządzenia. Dlatego też jest idealnym rozwiązaniem do domów jednorodzinnych, dla rodzin z dziećmi, a także niektórych obiektów użyteczności publicznej, zapewniając zawsze wejście tylko uprawnionym osobom. Przykład zastosowania drzwi wyposażonych w czytnik linii papilarnych, zainstalowanych w domu jednorodzinnym zamieszkałym także przez dzieci, obrazuje fot. 4.

Nowa koncepcja drzwi wejściowych firmy G-U uwzględnia również możliwość kontroli dostępu poprzez zastosowanie techniki mikroprocesowej. W tym przypadku drzwi są wyposażone w urządzenie z cyfrową klawiaturą, z zaprogramowanymi kodami 4 do 6 cyfrowymi. Otwarcie drzwi wymaga wprowadzenia indywidualnego kodu.

Dla bardziej wymagających użytkowników oraz chcących rozszerzyć zakres kontroli dostępu, drzwi mogą zostać wyposażone dodatkowo w specjalny moduł sterujący GU Controller IO. Pozwala on, w połączeniu z  centralą zarządzającą  firmy Somfy: TaHoma® Premium lub Connexoon, sterować z poziomu urządzenia mobilnego z dowolnego miejsca na ziemi. Wystarczy do tego smartfon lub tablet z odpowiednią aplikacją i dostępem do Internetu. Producent podaje przykład dziecka, które po wyjściu z domu do szkoły nie zabrało ze sobą klucza, co definitywnie uniemożliwia mu ponowne wejście do środka po powrocie. W takiej sytuacji wystarczy zadzwonić do rodzica, który za pomocą smartfona otworzy dziecku zdalnie drzwi wejściowe, zapewniając mu pełne bezpieczeństwo.

G-U jest firmą reagującą na bieżąco na  wyzwania współczesnego świata. Dlatego w ostatnim czasie wprowadziła na rynek dwie nowości rozszerzające ofertę z zakresu drzwi wejściowych z kontrolą dostępu, a mianowicie:

 - transpondery RFID (Radio Frequency Identification),

 - technologię Bluetooth&Code.

Oba rozwiązania stosowane w drzwiach z kontrolą dostępu są kompatybilne z większością zamków elektromechanicznych i elektrozaczepów stosowanych przez firmę G-U. Jednocześnie łączą innowacyjność techniczną rozwiązań ze stylowym designem.

RFID jest systemem identyfikacji radiowej, polegającym na odczytaniu danych przechowywanych w urządzeniu nadawczo – odbiorczym w tzw. znaczniku, w sposób zautomatyzowany, w odpowiednim czasie i miejscu, aby uzyskać pożądany skutek dla danej aplikacji. Podstawowym elementem jest czytnik RFID przykładowo przedstawiony na fot. 9. Współpracuje on z różnego rodzaju kartami, przywieszkami, brelokami i innymi transponderami, a ich ilość oraz liczba użytkowników jest nieograniczona. Czytnik może być podłączony do drzwi drewnianych, oraz aluminiowych i tworzywowych, przy czym specjalny zintegrowany sterownik w przewodzie pozwala na szybki montaż typu Plug&Play (bez konieczności ingerencji użytkownika w konfigurację sprzętową). Jest to wyjątkowo wygodne i coraz bardziej popularne rozwiązanie, zapewniające jednocześnie bezpieczeństwo i funkcjonalność. Do otwarcia drzwi nie są potrzebne klucze, a jedynie niewielkich rozmiarów brelok, przywieszka lub karta, które otrzymał każdy uprawniony użytkownik.

Z kolei technologię Bluetooth&Code charakteryzuje innowacyjna klawiatura numeryczna, umożliwiająca otwieranie drzwi przy zastosowaniu 6 – 8 cyfrowego kodu oraz za pomocą telefonu poprzez funkcję Bluetooth. Wyjaśnić w tym miejscu można, iż technologia Bluetooth polega na bezprzewodowym łączeniu różnych urządzeń, jak telefon, komputer, drukarka itp. Wyklucza ona możliwość dokonywania nieuprawnionych manipulacji, dzięki czemu zapewnione jest wysokie bezpieczeństwo. Przedstawiony system może funkcjonować w zakresie temperatur od -20 °C do +60 °C, w związku z czym można montować go również na zewnątrz obiektów.

 

 

  inż. Zbigniew Czajka

Literatura                                                                                                                             

Materiały informacyjne firmy G-U Polska Sp. z o. o.

Nowa era drzwi  Forum Branżowe

OKNO nr 3/2017