Szyby przeciwwybuchowe PRESS GLASS z certyfikatem stałości
Szyby przeciwwybuchowe PRESS GLASS z certyfikatem stałości

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB) wydał certyfikat stałości właściwości użytkowych dla produkowanych przez PRESS GLASS przeciwwybuchowych szyb zespolonych w klasie ER1-S. Dokument jest formalnym potwierdzeniem jakości tego typu szyb.

Działający w Polsce instytut badawczy i wdrożeniowy ICiMB zajmuje się kwestiami dotyczącymi ceramiki, szkła oraz materiałów budowlanych. Wydany przez instytut certyfikat potwierdza, że produkowane w zakładach PRESS GLASS odporne na wybuchy szyby zespolone spełniają wszystkie wymagania europejskiej normy PN-EN 1279-5:2005+A2:2011.

Zestawienie wszystkich świadectw i certyfikatów potwierdzających jakość produktów PRESS GLASS

- https://www.pressglass.com/pl/materialy-do-pobrania/zestawienie-swiadectw-i-certyfikatow/

 

źródło: PRESS GLASS