System skrzyń roletowych EXTE z izolowanymi prowadnicami
System skrzyń roletowych EXTE z izolowanymi prowadnicami

Firma EXTE zmodyfikowała jej koncepcję prowadnic i oferuje teraz specjalne kliny izolujące do systemów skrzyń roletowych z rewizją zewnętrzną i żaluzjowych. Umożliwiają one doskonałe powiązanie kompletnego systemu skrzyń roletowych z systemami ociepleń przy zastosowaniu pancerzy mini i maksi.

Opracowane przez ift Rosenheim i wydane przez RAL wytyczne przewidują pokrycie ościeżnicy izolacją na szerokość 30  mm przy montażu okien z nadstawnymi skrzyniami roletowymi w obiektach z ocieplanymi elewacjami. Nowa koncepcja prowadnic EXTE umożliwia to teraz w przypadku zastosowania prowadnic z PCV i aluminium, ponieważ można je opcjonalnie wyposażać w klin izolujący i uzyskiwać w ten sposób optymalne powiązanie ze złożonym systemem ociepleń. Rozwiązanie to uwzględnia spoinę montażową między ościeżnicą i murem.

Izolacja ościeżnicy jest w wersji PCV dostępna także dla pancerzy mini. Prowadnice aluminiowe można wyposażać według wyboru w szczotki lub kedery zarówno w wariancie do pancerzy mini, jak i w wariancie do pancerzy maksi. Oba warianty posiadają ponadto uszczelnienie ościeżnicy przeciw deszczowi nawalnemu. Wg załącznika 2 do DIN 4108 dla prowadnic wymagane są współczynnik temperaturowy fRSi ≥ 0,70 i wartość psi Ψ ≤ 0,08 W/(mK). Nowe prowadnice EXTE spełniają te wymagania z nadwyżką i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo projektowania.

Rewizja wewnętrzna i dolna

Dzięki niewielkiej szerokości prowadnic RLS 35 x 51 (szer. x wys. w mm) ocieplenie elewacji zachodzi na 25 mm na ościeżnicę. Razem ze spoiną montażową min. 10 mm uzyskuje się łącznie 35 mm izolacji.  Standardową prowadnicę RLS 60 x 51 (szer. x wys. w mm) do rewizji wewnętrznych i dolnych montuje się w jednej płaszczyźnie z oknem na zewnątrz. Duża komora w tylnej strefie zapewnia przy tym znakomite wartości izolacyjności.

Maksymalne wyniki przy rewizji zewnętrznej

Dwuczęściową prowadnicę RLS 60 x 86 (szer. x wys. w mm) do rewizji zewnętrznych montuje się również w jednej płaszczyźnie z oknem na zewnątrz. W standardzie profil adaptacyjny ma dużą komorę, która już sama poprawia przebieg izoterm. Maksymalne wyniki zapewnia klin izolujący w tylnej komorze profilu. To rozwiązanie nadaje się doskonale do rolet i żaluzji w domach niskoenergetycznych.

Przy rewizji wewnętrznej i dolnej wąskie prowadnice zapewniają doskonałe połączenie.

Psi ψ 0,005, fRsi 0,82

 

Przy rewizji zewnętrznej maksymalne wyniki uzyskuje się z nowymi prowadnicami z klinem izolującym.

Psi ψ 0,001, fRsi 0,82

 

 

 

źródło: EXTE