„PLASTICO”   KOŁOBRZEG  - FIRMA Z WIELKIM  SERCEM
„PLASTICO” KOŁOBRZEG - FIRMA Z WIELKIM SERCEM
Kołobrzeska firma „PLASTICO” poprzez przekazanie srodków finansowych przyczyniła się do zorganizowania koncertu "Pomóżmy przeżyć" nad którym patronat objęli: Poseł na Sejm RP Sebastian Karpinuk, Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek, Starosta Kołobrzeski Artur Mackiewicz, a gościem honorowym była Edyta Herbuś. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Zebrano ponad 12 tysięcy złotych, które Rodzice Michałka Bednarczyka przeznaczyli na przeszczep komórek macierzystych w Klinice Onkologii w Moskwie.