Nowości w systemach przeciwpożarowych Yawal S.A.
Nowości w systemach przeciwpożarowych Yawal S.A.

Duże przeszklenia i minimalistyczne w swej formie elewacje budynków to znak rozpoznawczy nowoczesnej architektury. Szklane ściany i drzwi prezentują się imponująco, umożliwiając optymalne doświetlenie i pełniejszy kontakt z otoczeniem. Estetyka nie jest jednak najważniejsza, jeśli chodzi o prawo budowlane, które skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie przeciwpożarowym. W związku z tym coraz częściej w budynkach użyteczności publicznej za pomocą przegród przeciwpożarowych wydziela się strefy, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu ognia i pomóc użytkownikom w opuszczeniu budynku. Do tego typu konstrukcji idealnie nadają się systemy Yawal TM 62EI 30 oraz TM 75 EI.

Najważniejszym parametrem dla stolarki przeciwpożarowej jest klasa wytrzymałości ogniowej oznaczana symbolem EI. Wskazuje ona okres, przez jaki drzwi zabezpieczają obiekt przed przedostaniem się ognia. W przypadku systemu Yawal TM 62 EI czas ten wynosi trzydzieści minut, natomiast przy zastosowaniu TM 75 EI może wydłużyć się nawet do sześćdziesięciu minut. Wysoki poziom odporności ogniowej zapewniają ogniochronne wkłady izolacyjne, którymi wypełniona jest środkowa komora profilu w przypadku TM 62EI 30 i TM 75EI 30, z kolei w przypadku TM 75EI o odporności EI 60 wkładami wypełnione są wszystkie komory profilu. Rozwiązania są w pełni bezpieczne i posiadają wszystkie niezbędne badania wraz z Aprobatami Technicznymi: AT-15-9626/2016 (TM 62EI), AT-15-6830/2016 (TM 75EI) oraz rekomendacjami Instytutu Techniki Budowlanej.

Nowe systemy charakteryzują się bardzo korzystnymi – jak na system przeciwpożarowy - wartościami współczynników przenikania ciepła Ur od 3,2 do 3,6 W/m2K. Optymalna budowa profili pozwoliła na uzyskanie znakomitych parametrów akustycznych na poziomie nawet do 40 dB!

Budowa systemów pozwala na tworzenie konstrukcji o zróżnicowanych kształtach i grubościach wypełnień. Przeznaczone są dla architektury wielkoformatowej, maksymalna wysokość systemu TM 62EI 30 wynosi 3000 mm, a szerokość 6000 mm, z kolei w przypadku TM 75 EI dopuszczalna wysokość ścian wzrasta aż do 5400 mm. W konstrukcjach powstających na bazie prezentowanych systemów istnieje możliwość zastosowania wypełnienia przeziernego i nieprzeziernego, którego szerokość i wysokość mogą osiągać nawet do 2252 mm przy maksymalnej powierzchni szyby 2,82 m2 dla TM 62 EI oraz wysokość 3840 mm dla TM 75 EI. Rozwiązania pozwalają na instalowanie wypełnień o grubości od 15 do 36 mm (TM 62 EI) oraz aż do 57 mm (TM 75 EI odmiana 82 mm). Pomimo tak dużych gabarytów konstrukcji ilość blach szklących i kotwiących w systemach została zredukowana do niezbędnego minimum, co znacznie obniża ich cenę. Dzięki zastosowaniu nowych blach mocujących oraz braku konieczności podcinania klipsów montaż wypełnień jest dużo łatwiejszy i mniej czasochłonny niż do tej pory.

Nowością  w  Systemach TM 62EI 30 oraz TM 75EI 30 jest wprowadzenie wypełnień przeziernych EKOFLAM, które umożliwiają tworzenie przejrzystych przegród budowlanych i drzwi zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych o klasie odporności ogniowej EI 30. Rozwiązanie charakteryzuje się bardzo korzystnymi wartościami współczynników przenikania ciepła oraz bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej, odznacza się też wysokim stopniem bezpieczeństwa, izolując przed ogniem, dymem i toksycznymi gazami. Spośród dostępnych na rynku konstrukcji wyróżnia się niezwykłą lekkością i dużą wytrzymałością w stosunku do niewielkiej grubości szklenia wynoszącej zaledwie 15 mm. System Yawal TM 62EI 30 oraz TM 75 EI30 w połączeniu z EKOFLAM jest odpowiedzią na wysokie wymagania stawiane architekturze mieszkaniowej oraz budynkom użyteczności publicznej charakteryzującym się dużym natężeniem ruchu i hałasu.

 

źródło: Yawal SA

kwartalnik OKNO nr 4/2016