Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard
Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard

Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów domu pasywnego: elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHIDarmstadt.

Doradztwo i pomoc PIBPiE0 w certyfikacji komponentu, - dotyczy badań i wdrożenia stolarki pasywnej do produkcji oraz oferty handlowej. Oferta kierowana do systemodawców, producentów, dystrybutorów i montażystów stolarki.

Tematy prezentacji:

1. Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów pasywnych: elmenty transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHIDarmstadt.

2. Polski Instyt Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada by w każdym województwie był minimum jeden producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI wraz z akredytacją PIBPIEO stwierdzającą odpowiednią jakość produktów, doświadczenie technologów oraz ekip montażowych.

Niniejsza prezentacja odnosi się do następujących kategorii komponentów:

 • ramycokienne,
 • ramy z oszkleniem stałym
 • systemy okienne
 • drzwi, drzwi przesuwne
 • systemy skladane
 • konstrukcje słupowo-ryglowe
 • dach szklany
 • elementy otwierane w dachu szklanym
 • kopuły świetlikowe
 • świetliki i okna dachowe połaciowe.

Rozgraniczenie stref klimatycznych

 • Arktyczna
 • Zimma
 • Umiarkowanie chłodna
 • Umiarkowanie ciepła
 • Ciepła
 • Gorąса 
 • Bardzo gorąca

 

Sekcja l - Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów pasywnych : elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHIDarmstadt.

Certyfikat PHI-potwierdzona jakość techniczna.

Rynek budynków wysoko efektywnych energetycznie przeżywa szybki rozwój, w związku z czym rośnie popyt na produkty o bardzo dobrych, potwierdzonych parametrach, w tym tych świadczących o efektywności energetycznej danego rozwiązania. Zdarza się jednak, że projektanci i inwestorzy nie są do końca pewni, które z dostępnych wyrobów w pełni spełniają wymagania obowiązujące przy budowie takich obiektów. Tym bardziej, że niektórzy producenci przedstawiają takie współczynniki wyrobów, jakich nie są w stanie zagwarantować.

Instytut Domów Pasywnych (PHI), za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPIEO), jako jedyna akredytowana jednostka w Polsce, certyfikuje wysoko efektywne komponenty zgodnie z międzynarodowymi kryteriami. Na prezentacji zostaną omówione kryteria certyfikacji i jak zdobyć certyfikat PHi dla danej strefy klimatycznej.

Wymagania odnośnie parametrów okien i ich elementów w budynku pasywnym, z uwzględnieniem podziału na strefy klimatyczne.

Wymogi, jakie należy spełnić w poszczególnych strefach klimatycznych

Dla elementów/komponentów nachylonych (45°) i poziomych (0°) obowiązuje zasada: rzeczywista wartość U oszklenia obowiązuje przy nachyleniu referencyjnym, zgodnie z normą DIN EN 673, alternatywnie zgodnie z normą ISO 15099,

Wartość graniczna w stanie zamontowanym jest równa wartości granicznej niezamontowanego elementu. Wartość graniczna U elementu dla nachylonych elementów budowlanych jest, w porównaniu z wartością graniczną elementów pionowych, wyższa o 0,10 W/m2K) , a elementów poziomych – o 0,20 W/(m2K). Wyjątek w klimacie umiarkowanie chłodnym dla elementów nachylonych jest ona większa o 0,20 W/(m2K), a elementów poziomych – o 0,30W/(m2K).

– RÓWNIEŻ W TERMOMODERNIZACJI:

 

Okna, drzwi zewnętrzne, stałe szklenia i fasady pasywne – potwierdzone certyfikatem PH1 Darmstadt – wskazują obecnie najlepsze, dostępne na całym świecie, rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Charakteryzują się najwyższym bilansem energetycznym w przegrodach budowlanych oraz parametrami potwierdzającymi spełnienie wymagań wynikających ze stawianych im warunków, dotyczących komfortu cieplnego i higienicznego.

Trzeba mieć na uwadze, że są to parametry bazowe, niewskazujące dodatkowych wytycznych dotyczących projektowania stolarki przeznaczonej do stosowania w budynkach pasywnych i obliczeń bilansu energetycznego takiego obiektu, tj.:

• odpowiednio dobrany współczynnik g (ang. solar factor) dla okien południowych – okna doprowadzają do wnętrza budynku ciepło i światło, co wpływa znacząco na obniżenie kosztów eksploatacji (ogrzewanie i sztuczne oświetlenie), z drugiej jednak strony stanowią lukę w ciągłości warstwy ocieplenia budynku. Okna od strony południowej odpowiadają za największe zyski energetyczne budynku, zaś te od strony północnej-za największe straty (źrodło:ecofx.biz);

• poprawny i staranny montaż (mający duży wpływ na podniesienie szczelności budynku) ze zredukowaniem mostków do minimum;

• obowiązkowe zastosowanie redukcji współczynnika g poprzez żaluzje, markizy lub rolety zewnętrzne na oknach i fasadach południowych, celem nieprzegrzania budynku (syndrom chorych budynków).

W przypadku termomodernizacji konieczna jest wymiana okiem. Zastosowanie certyfikowanej stolarki PHI zawsze jest bardziej atrakcyjne i korzystne, nawet w budynkach niebędących obiektami pasywnymi. Jednocześnie trzeba zwracać uwagę, czy  wszystkie deklarowane komponenty, wchpdzące w skład gotowego wyrobu (ramy, szyby, ramki międzyszybowe), są zgodne z wytycznymi zawartymi w otrzymanym certyfikacie PHI.

Sekcja II -Doradztwo i pomoc PIBPiEO w certyfikacji komponentu,- dotyczy badań i wdrożenia stolarki pasywnej do produkcji i oferty handlowej. Oferta kierowana do systemodawców, producentów, dystrybutorów i montażystów stolarki pasywnej.

Zalety certyfikacji PHI dla systemodawców i producentów stolarki

 • doradztwo na etapie tworzenia produktów dla budynków wysokoefektywnych energetycznie
 • wejście na rozwojowy rynek
 • większa widoczność na rynku i rozpoznawalność produktu
 • niezależność kontroli i certyfikacji: korzystanie ze znaku „Komponent domu pasywnego"
 • umieszczenie w bazie danych komponentów prowadzonej przez Instytut
 • zintegrowanie z programem do obliczania bilansu energetycznego budynków PHPP

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada dodatkowo by w każdym województwie był minimum jeden akredytowany przez PIBPIE0 producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI lub ze specjalną akredytacją i certyfikatem PIBPIEO stwierdzającą odpowiednią i najwyższą jakość produktów pasywnych wraz z przeszkoloną kadrą pracowników oraz wyspecjalizowaną ekipą montażową.

Oferta będzie kierowana tylko do producentów na certyfikowanym komponencie PHl systemodawcy. Specjalny certyfikat wraz z akredytacją PIBPIEO otrzyma producent tylko po kompleksowych szkoleniach oraz audycie wdrażającym produkt na rynek. Powyższy certyfikat będzie w sposób jednoznaczny wyłaniać i promować najlepszych producentów stolarki pasywnej podkreślając specjalizacje Producenta w produktach do budownictwa pasywnego.

 

Sławomir Tomasz Kwiatkowski

Członek Zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego NONPROFIT Sp.z.o.o.

 • Współtwórca i Koordynator inwestycji: „Pierwsza pasywna hala produkcyjna w Europie"
 •  Twórca pierwszych polskich certyfikowanych (PH) okien pasywnych z PVC,
 •  Ekspert budownictwa pasywnego specjalizujący się w powłokach przeziernych, przemysłowych budynkach pasywnych,
 •  Koordynator procesów wdrażania rozwiązań pasywnych.