Pierwsze takie Forum w Poznaniu
Pierwsze takie Forum w Poznaniu

Nowe przepisy, założenia programu „Mieszkanie plus”, czy podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących kodeksu urbanistyczno-budowlanego – to tylko niektóre z tematów, jakie zostaną poruszone podczas I Forum Gospodarczego Budownictwa i Dni Inżyniera Budownictwa. Forum towarzyszyć będzie targom Budma.

Podczas Forum poruszona zostanie m.in. tematyka nowych przepisów krajowych oraz nadzoru rynku wyrobów budowlanych. To również miejsce podsumowania konsultacji publicznych dotyczących kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który zakłada m.in. kompleksowe regulacje procesu inwestycyjnego, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, ma również stworzyć odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.

Mieszkania w pilotażu.

Forum zaprezentuje także główne założenia i cele programu „Mieszkanie plus”, osadzonego na trzech podstawowych filarach: dofinansowaniu komunalnego budownictwa, dotowaniu w ramach Indywidualnych Kont Oszczędnościowych oraz Narodowym Funduszu Mieszkaniowym, który potencjalnie będzie miał największą siłę oddziaływania na rynek. Inwestycje w ramach programu „Mieszkanie plus” realizowane będą na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Mieszkania powstaną w lokalizacjach wskazanych przez gminy.

Co wskrzesi budownictwo?

Interesująco zapowiada się także debata z udziałem przedstawicieli środowisk branżowych, która ma przynieść odpowiedź, czy eksport polskich produktów lub ulga remontowa może wskrzesić budownictwo. Na spotkaniu przedstawione zostaną wy brane problemy w realizacji inwestycji budowlanych, m.in. zamówienia publiczne w kontrakcie „projektuj i buduj” oraz sprawna realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Podjęta zostanie także dyskusja na temat roli szkolnictwa i kwalifikacji zawodowych w budownictwie.

Zarejestruj się i weź dział w I Forum Gospodarczym Budownictwa. Liczba miejsc ograniczona.

 

       
       
 

I Forum Gospodarcze Budownictwa, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa objęło patronatem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA
„Uczciwe budowanie – utopia czy społeczny obowiązek”

7.02.2017

Pawilon 11 (Iglica) 13.00 - 16.00

13.00-13.05

Powitanie – Przemysław Trawa, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Otwarcie Forum – Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

13.05-14.15

Budownictwo potrzebuje koniunktury - Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

Wyroby budowlane

Ø  Uczciwe budowanie – rola ustawy o wyrobach budowlanych – Jacek Szer, Główny  Inspektor Nadzoru Budowlanego

14.15-14.30

Przerwa kawowa

14.30-16.00

Co jest w stanie wskrzesić budownictwo?

Ø   Czy ulgi budowlano-montażowe ożywią budownictwo? – Małgorzata Walczak – Gomuła, Prezes ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

Ø   Okna i drzwi polską marką eksportową. – Janusz Komurkiewicz, Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi

Ø   Rynki eksportowe dla polskich produktów budowlanych. - Andrzej Kozłowski, Wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa

Debata panelowa z udziałem środowisk branżowych.

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA Dzień Inżyniera Budownictwa

8.02.2017

Pawilon 11 (Iglica) 11.30 – 15.00

11.30-13.30

Kodeks urbanistyczno-budowlany, jako rozwiązanie systemowych problemów prawnych
w budownictwie – podsumowanie konsultacji społecznych. Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

13.30-13.45

Przerwa kawowa

13.45-15.00

Program „Mieszkanie +” w budownictwie.

I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA Dzień Inżyniera Budownictwa

9.02.2017

Pawilon 11 (Iglica) 11.30 – 15.00

11.30-13.30

Wybrane problemy w realizacji inwestycji budowlanych:

Ø  Zamówienia publiczne w Kontrakcie „projektuj i buduj”. – dr Grzegorz Ratajczak, prof. Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska

Ø  Sprawna realizacja inwestycji infrastrukturalnych.

13.30-13.45

Przerwa kawowa

13.45-15.00

Kwalifikacje zawodowe w budownictwie. – dr Daniel Pawlicki, prof. Wiesław Buczkowski, członkowie Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB Debata z udziałem środowisk branżowych.

 

źródło: MTP