Vetrex Okna Premium trzymają klasę
Vetrex Okna Premium trzymają klasę

Okno dwuskrzydłowe PVC marki Vetrex otrzymało pozytywną ocenę w niezależnych badaniach  wyrobów budowlanych, przeprowadzanych na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Inspektorów Wojewódzkich.

Od wielu lat Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wraz z Inspektoratami Wojewódzkimi corocznie zleca wyrywkowe badanie ponad tysiąca wyrobów budowlanych. Natomiast dopiero od 1 stycznia 2016 r. dzięki zmianom w ustawie może, oprócz prezentowania nazwy próbki i wyniku badania, podać do wiadomości publicznej nazwę producenta. Przeprowadzone badanie może dotyczyć prawidłowego wprowadzenia produktu do obrotu, ale przede wszystkim chodzi o weryfikację, czy wyrób gotowy spełnia deklarowane przez producenta parametry. Próbki do badania wybierane są losowo i obejmują nie tylko najbardziej popularne marki, ale też mniejszych producentów. W przypadku wyniku negatywnego, badanie produktu danego producenta może być powtórzone w kolejnych latach. Aby zapewnić niezależność analiz, prowadzone są one w ogólnie dostępnych punktach sprzedaży detalicznej czy hurtowniach budowlanych.

Wśród badanych wyrobów znalazło się okno dwuskrzydłowe PVC marki Vetrex, które w rankingu  opublikowanym przez Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymało wynik pozytywny. Produkt ten znalazł się na  liście wyrobów budowlanych poddanych wyrywkowej kontroli w 2015 r., stworzonej na podstawie danych Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Wynik ten dla okien Vetrex nie jest przypadkowy. Stolarka tej marki była wielokrotnie wyróżniona w konkursie Jakość Roku – największym w Polsce konkursie projakościowym, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie firm, które przykładają szczególną uwagę do kwestii jakości swoich produktów i wysokich standardów pracy.

To niezależne badanie wyrobów budowlanych ma szczególne znaczenie ze względu na to, że nie zakłada podziału na produkty gorsze czy lepsze, a ma na celu sprawdzenie, czy produkt odpowiada jakości, jaką deklaruje producent. Patrząc na branżę budowlaną i na ogólne wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania, a także wyniki z poprzednich lat, ukazuje się nam bardzo  niepokojący obraz. Kontrole wykonane w 2015 r. wskazują, że na 361 pobranych i przebadanych próbek wyrobów budowlanych aż 61% (219 próbek) nie spełnia deklarowanych przez producentów parametrów technicznych. W samej kategorii drzwi i okna jest podobnie – 59% badanych próbek nie spełniło deklarowanych parametrów. Pokazuje to, jak duży odsetek producentów nie posiada wystarczającej kontroli jakości, a także, że często zawyża deklarowane parametry. Oznacza to, że deklarowane wartości nie przekładają się na rzeczywistą jakość produktu. Z drugiej strony, marki takie jak Vetrex, uzyskując w tym badaniu wynik pozytywny, potwierdzają prawdziwość swoich deklaracji i niezmienną wysoką jakość. 

 

źródło: Vetrex