Nowe perspektywy europejskiego budownictwa
Nowe perspektywy europejskiego budownictwa

W grudniu 2015 roku podczas Paryskiej konferencji klimatycznej wypracowano światowe porozumienie, którego realizacja będzie wymagała znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, również w sektorze budownictwa. Poprzez swoje zrównoważone technologie energooszczędnych powłok budynków firma Schüco już dziś wyznacza standardy przyszłości.

Budynek biurowy z przeszkleniami w niskoenergetycznym systemie fasadowym Schüco FWS 60 CV

Fot. Schüco

 

Wyznaczony w Paryżu cel, jakim jest zahamowanie globalnego ocieplenia klimatu do poziomu poniżej 2?C może zostać osiągnięty tylko pod warunkiem radykalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ochrona klimatu jest już od dawna wiodącym tematem ustaleń także na forum Unii Europejskiej. Fundamentem prawodawstwa w tym zakresie jest Dyrektywa 2010/31/UE (EPBD) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Według niej wszystkie budynki powstające na terenie Unii Europejskiej po 2020 roku mają konsumować tyle samo energii, ile są w stanie wygenerować. Standard budownictwa zbliżonego do pasywnego wymaga zastosowania zaawansowanych technologicznie okien, drzwi i fasad, które pozwolą na maksymalne ograniczenie strat ciepła, a także magazynowanie i zarządzanie energią w budynku.
 

Witryna salonu wykonana w systemie Schüco FWS 35 PD.SI spełniającym kryteria budownictwa pasywnego

Fot. Schüco

 

W stronę budynków niskoenergetycznych
We wszystkich państwach europejskich już teraz implementowane są przepisy mające na celu wdrożenie Dyrektywy EPBD. W Anglii i Irlandii Północnej już od tego roku wolno budować tylko obiekty „niemal zeroenergetyczne”, zaś w Norwegii od 2015 roku powstają jedynie budynki pasywne. W pozostałych krajach europejskich normy dotyczące minimalnego zużycia energii w budynkach będą stopniowo zaostrzane. Na przykład obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2014 roku „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” obniżają maksymalny współczynnik rocznego zapotrzebowania budynków na nieodnawialną energię pierwotną do zaledwie 70 kWh/m2 dla domów jednorodzinnych od 1 stycznia 2021 roku i nawet 45 kWh/m2 w przypadku budynków użyteczności publicznej. Spełnienie tego warunku musi iść w parze z zastosowaniem okien i drzwi o odpowiednich współczynnikach przenikania ciepła. Wymóg oszczędności energii do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej nie jest jednak tylko obowiązkiem wynikającym z ustawodawstwa. To racjonalna decyzja, która podnosi wartość nieruchomości i pozwala na optymalną redukcję kosztów jej utrzymania. Dlatego projektując powłokę budynku warto już teraz postawić na produkty renomowanych dostawców, którzy oferują technologie jutra.
 

Pasywny budynek jednorodzinny z oknami Schüco Alu Inside

Fot. Schüco

 

Kompleksowa wizja budynku przyszłości
Zmiany zachodzące w prawodawstwie to dla sektora budowlanego nie tylko wyzwanie, lecz również szansa na tworzenie obiektów bardziej przyjaznych człowiekowi i naturze. Dostępne w ofercie Schüco systemy ultraciepłych okien, drzwi i fasad dzięki swoim doskonałym parametrom cieplnym nie tylko pozwalają spełnić wymagania roku 2021, lecz także oferują inteligentne funkcje i doskonały design. Aluminiowe okna z serii Schüco AWS 90+.SI, oprócz współczynnika przenikania ciepła na poziomie Uw nawet 0,8 W/m2K, oferują inteligentne funkcje sterowania. Stolarka zaopatrzona w mechatroniczne okucia Schüco TipTronic SimplySmart w połączeniu z systemem zarządzania budynku umożliwia np. zaprogramowanie nocnego schładzania. System fasadowy Schüco FWS 35 PD pokazuje, że pasywne parametry cieplne mogą iść w parze z transparentnym, bardzo lekkim designem. Stabilna konstrukcja o minimalnej szerokości czołowej zaledwie 35 mm pozwala na montaż bardzo ciepłych, potrójnych pakietów szybowych o właściwościach antyrefleksyjnych. Oferta ultraciepłych systemów okiennych Schüco z PVC-U również obejmuje propozycje znajdujące zastosowanie w budownictwie niskoenergetycznym i pasywnym. W unikatowym, siedmiokomorowym rozwiązaniu Schüco Alu Inside zastosowano opatentowaną metodę łączenia ciągłych, aluminiowych wzmocnień, która pozwala wyeliminować mostki termiczne. Dzięki temu profil osiąga znakomitą wartość współczynnika przenikania ciepła Uf=0,74 W/m2K. 

 

źródło: Schüco