Aktualne świadectwa kontroli jakości gwarancją bezpieczeństwa na rynku niemieckim
Aktualne świadectwa kontroli jakości gwarancją bezpieczeństwa na rynku niemieckim

Skrzynie roletowe firmy EXTE zgodne są ze wszystkimi przepisami prawnymi obowiązującymi na rynku niemieckim, a w szczególności z niemieckim rozporządzeniem w sprawie oszczędzania energii (EnEV). Udokumentowane jest to w aktualnych świadectwach kontroli jakości, które firma EXTE udostępnia klientom na życzenie.

Producenci okien, którzy sprzedają swoje produkty w Niemczech, muszą zwrócić szczególną uwagę na to, aby produkty spełniały odpowiednie normy. W przeciwnym wypadku grozi im roszczenie o odszkodowanie, nawet jeżeli od montażu upłynął dłuższy czas.

Wartości współczynnika przepuszczania ciepła oraz współczynnika temperaturowego zawarte w rozporządzeniu EnEV 2014 nie zmieniły się wprawdzie od maja tego roku, ale wymagania dotyczące skrzyń roletowych zostały zaostrzone w aktualnej normie nowym sposobem obliczania. Z tego powodu producenci oraz firmy oferujące całe systemy okienne powinni posiadać nowe świadectwa kontroli jakości, zgodne z aktualną normą.

Na żądanie klienta firma EXTE udostępnia wszystkie aktualne świadectwa kontroli jakości systemów skrzyń roletowych EXTE EXPERT XT oraz EXTE ELITE XT. Świadectwa kontroli jakości z dziedziny przepuszczalności ciepła, izolacji akustycznej oraz szczelności budynku zgodne są zawsze z aktualnie obowiązującą normą. Zapewnia to producentowi okien bezpieczeństwo na niemieckim rynku.
 

Czarne owce na rynku

Nie wszyscy producenci na rynku zapewniają zgodność produktu z normą. Niektórzy producenci nie posiadają odpowiednich świadectw kontroli jakości. Inni obiecują w swoich reklamach energetyczne właściwości produktów, które po montażu często nie zostają zachowane, ponieważ wykorzystany materiał izolacyjny jest cieńszy lub jego właściwości zostały zmienione. Jeżeli prawda wyjdzie na jaw, to za powstałe szkody odpowiada producent okien, a nie „czarna owca“. 

 

źródło: EXTE