Wielofunkcyjne podpory: koniec z wymianą podpór  i odrębnymi specjalistycznymi liniami dla niestandardowych kombinacji profili
Wielofunkcyjne podpory: koniec z wymianą podpór i odrębnymi specjalistycznymi liniami dla niestandardowych kombinacji profili

Soenen Hendrik S.A. - konstruktor maszyn- projektuje i dostarcza kompletne, jednorodne i spójne linie do produkcji wyrobów PCV.


Nowe zgrzewarki bez konieczności wymiany podpór 

SOENEN oferuje do swoich zgrzewarek systemy wielofunkcyjnych podpór, które pozwalają całkowicie wyeliminować wszelkie wymiany podpór w przypadku zgrzewania różnych rodzajów profili w jednym cyklu.
System sprawdza się zarówno dla jednej jak i kilku gam profili, ale również dla wszystkich profili jednoelementowych o grubości aż do 200 mm.
System ten ma formę przegubowych podkładek, które można dostosować do głębokości wrębów profili.  
Ponadto jest on całkowicie sterowany komputerowo i nie wymaga żadnych ustawień ręcznych, czy manipulacji ze strony operatora, który jedynie skanuje profil przeznaczony do zgrzewania zaś zgrzewarka dostosowuje się automatycznie. 

Zalety  

Eliminacja dodatkowego czasu ustawień, ryzyka błędu związanego z wymianą podpór oraz przechowywania różnych podpór.  

Redukcja kosztów podpór (system wielofunkcyjnych podpór jest tańszy niż podpory tradycyjne licząc od pewnej ilości różnych profili). 

Oddzielne linie zgrzewające dla różnych rodzajów/systemów profili zostały wyeliminowane z procesu produkcji. Linia zgrzewająca automatycznie zgrzewa różne rodzaje profili. Problem równowagi mocy produkcyjnej pomiędzy linią specjalistyczną i standardową został wyeliminowany.  

Redukcja czasu produkcji. Od tej pory na tej samej zgrzewarce możliwe jest wykonywanie zarówno elementów standardowych jak również kombinacji różnych profili lub systemów.
Płynność produkcji jest kompletnie zreorganizowana i ulepszona. Wydajność linii produkcyjnej znacznie wzrasta, gdyż jednostki z jednakowych profili lub kombinacji różnych profili mogą być zgrzewane niezwłocznie jedna po drugiej. 


Inne opcje na zgrzewarce

Automatyczne ograniczenie zgrzewu pomiędzy profilami białymi oraz barwionymi lub foliowanymi 
Automatyczny docisk uszczelek celem uniknięcia wszelkich punktów twardych na szybie 
Wiercenie otworów osi OB na częściach ruchomych (pozwala na bardziej precyzyjne pozycjonowanie wiercenia w zakładzie produkcji) 
Automatyczne mocowanie jednej lub dwóch belek poprzecznych przeznaczonych do montażu mechanicznego 
Cykl integracji progów aluminiowych

 

 

 

 

 

 

 

Przykład różnorodności profili, które mogą być zgrzewane z użyciem systemu podpór wielofunkcyjnych

 

źródło: Soenen Hendrik S.A.

OKNO nr 1/2015