Rok 2014 w LOB S.A.
Rok 2014 w LOB S.A.

Rok 2014 dla LOB S.A to okres rekordowych inwestycji w technologię i kontynuacji procesu wzmacniania marek handlowych LOB i Yeti. To rok intensywnych przemian w naszej organizacji.
 

Szymon Walczak
Prezes Zarządu LOB S.A. 

 

Wzmożona praca w pierwszym półroczu zaowocowała uruchomieniem całkowicie nowej linii galwanicznej, która jeszcze bardziej dystansuje nas od konkurentów w zakresie jakości powłok galwanicznych - niklowej, cynkowej i anody.

Energiczne działania marketingowe podjęte we współpracy z naszymi Partnerami Handlowymi spowodowały, że coraz większa grupa konsumentów świadomie decyduje się na zakup dobrych zamków (dobrezamki.com.pl). Większości konsumentów przypomnieliśmy o tym, że przecież wszyscy kiedyś mieliśmy klucz Yeti. Skutecznie wyjaśniliśmy, że nadal można mieć zamek (wkładkę, kłódkę, zamek wpuszczany) wykonywany w jakości gwarantowanej przez LOB S.A. pod marką Yeti.

Widzowie programu „Polak Potrafi” mieli możliwość ponownie podejrzeć w jaki sposób w Polsce produkuje się wysokiej jakości zamki – tym razem pokazaliśmy „od kuchni” produkcję zamków meblowych i kasetkowych.

Mijający rok przyniósł uzyskanie wielkości sprzedaży do producentów drzwi drewnianych pozwalającej na profitowanie z efektu skali. Jest to efekt 3 letniej pracy w kanale producenci drzwi drewnianych. Przeprowadzone działania handlowe pozwalają na wyciągnięcie co najmniej dwóch istotnych wniosków:
a) Polacy  świadomie sięgają po zamki lepsze jakościowo produkowane w Polsce
b) Przy odpowiedniej skali przedsięwzięcia, nawet na produktach niskomarżowych można skutecznie prowadzić fabrykę w Polsce

Zajęcie 3 miejsca w niezależnym rankingu przeprowadzonym wśród polskich producentów dotyczącym jakości zamków wpuszczanych i rozpoznawalności marki również pozwala na satysfakcję i motywuje do dalszej konkurencji na rynku.
Powyższe sukcesy zawdzięczamy wzmożonej pracy wszystkich jednostek organizacyjnych i konkretnych osób nadzorujących całość procesów. Będąc świadomymi  czego oczekują od nas nasi Partnerzy Handlowi zadbaliśmy o dostępność naszych produktów i ich lepszą eskpozycję. Zainwestowaliśmy bardzo dużo  środków w zwiększoną produkcję w okresie, w którym zwykle wszyscy robią przerwę i jak twierdzą nasi Partnerzy – zyskali na tym wszyscy, którzy uczestniczą w dystrybucji wyrobów LOB.

Rok 2014 w LOB to również okres edukacji i przemian. Jako organizacja stajemy się miejscem, w którym ściera się kilkudziesięcioletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do zaspakajania potrzeb klientów. Dzisiaj produkty LOB dystrybuowane w 5 kanałach dystrybucji stają się liderami w swoich segmentach i są coraz częściej świadomie wybierane przez konsumentów. Nie wierzycie – spójrzcie jakie klucze macie w kieszeni.

Często ostatnio mówimy „pokaż mi swoje klucze a powiem Ci kim jesteś”, w LOB staramy się aby różnica pomiędzy wyrobem polskim a tym sprowadzanym masowo z Dalekiego Wschodu była zauważalna gołym okiem w zakresie jakości.

Zrealizowane plany budżetowe, zadowoleni klienci i zmotywowani pracownicy pokazują, że kolejny rok będzie równie dynamiczny. Wiemy, że do zrobienia jest jeszcze wiele. Zamierzamy zaprezentować kilka nowych zamków, które skonstruowaliśmy w 2014, niektóre są już w fazie testów. 

Szymon Walczak
Prezes Zarządu LOB S.A.