Bezpieczna klatka - bezpłatna aplikacja dla projektantów
Bezpieczna klatka - bezpłatna aplikacja dla projektantów

Firma D+H Polska wprowadziła bezpłatną aplikację o nazwie „Bezpieczna klatka”, ułatwiającą dobór odpowiednich rozwiązań dla grawitacyjnego systemu oddymiania pionowych ciągów komunikacyjnych. Jest to łatwa w obsłudze aplikacja, dzięki której w szybki sposób można stworzyć zestawienie niezbędnych urządzeń z odpowiednimi parametrami oraz wstępną kalkulację. Narzędzie zostało stworzone z myślą o architektach i projektantach, którzy opracowują systemy oddymiania klatek schodowych. 

Na podstawie wprowadzonych do programu danych obiektu, takich jak: ilość kondygnacji, sposób oddymiania (klapa lub okno), największa powierzchnia rzutu kondygnacji wydzielonej klatki schodowej, program dobiera odpowiednie urządzenia, m.in. certyfikowane napędy, klapy oddymiające, okna, czujki pożarowe i centralę sterującą. 

Program generuje schemat blokowy wraz rekomendacją dotyczącą odpowiedniego rozmieszczenia urządzeń na klatce schodowej, a także szczegółową dokumentację techniczną wybranych produktów. 

Program „Bezpieczna klatka” jest dostępny na stronie: bezpiecznaklatka.pl.

Rysunek przedstawia przykładowy schemat wygenerowany w programie Bezpieczna klatka.

 

źródło: D+H Polska