Wywiad z Dorotą Piątkowską Członkiem Zarządu PAIiIZ
Wywiad z Dorotą Piątkowską Członkiem Zarządu PAIiIZ

Monika Piątkowska
Członek Zarządu PAIiIZ

 

 

Dlaczego Somfy postanowiła ulokować fabrykę właśnie w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej? 

W przypadku Somfy zadecydowało położenie geograficzne. Polska umożliwia łatwy dostęp do rynków Unii Europejskiej, a same Niepołomice są położone blisko dużych miast, lotniska i autostrady A4. Inwestor docenił również stabilność gospodarczą Polski i perspektywy dalszego rozwoju ekonomicznego kraju. Wśród najważniejszych czynników znalazły się również zachęty inwestycyjne. Warto zwrócić uwagę na to, że inwestor sam zwrócił się do PAIiIZ na początku 2012 roku. 
 

Jak ocenia Pani inwestycję Somfy na tle innych inwestycji zagranicznych? 

Pod względem zatrudnienia projekt Somfy był jednym z największych w 2013 roku, dlatego został nominowany do corocznej nagrody PAIiIZ. Warto podkreślić, że większość z 800 nowych miejsc pracy jakie powstaną w fabryce SOPEM przypadnie kobietom. Należy również pamiętać, że tak duża inwestycja pociąga za sobą tworzenie kolejnych etatów w swoim otoczeniu. Szacuje się, że kooperanci Somfy mogą zatrudnić kolejne 1500 osób. 
Jako Agencja obsługujemy inwestycje z różnych sektorów, rozpiętości wartości i planowanych miejsc pracy. Somfy to nasz największy projekt z branży elektronicznej w ostatnich latach pod względem zatrudnienia. 

Jak ważna jest to inwestycja z punktu widzenia lokalnego rynku pracy? 

Każda nowa inwestycja zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym ważna jest z punktu widzenia rozwoju kraju oraz regionu. Zwłaszcza ta, która tworzy liczne miejsca pracy. Podkreślam, że trzy czwarte etatów będzie obsadzonych przez kobiety. Somfy jest teraz jednym z największych inwestorów w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. 
Fakt, że firma wybrała Niepołomice wpływa również na wizerunek miasta i regionu. Somfy to lider w swojej dziedzinie, na całym świecie zatrudnia około 8000 osób. Inwestycja w Niepołomicach z pewnością zwróciła uwagę całego sektora na ten region. 


Jak w ogóle Francuzi wypadają na tle innych inwestorów zagranicznych? 

Francja, z wartością 19,2 mld euro skumulowanych inwestycji jest trzecim największym inwestorem zagranicznym w Polsce. Francuskie firmy wchodziły do Polski od początku gospodarki wolnorynkowej i wiązały się z naszym krajem na długo. Nawet w czasie kryzysu gospodarczego nie zamykały swoich firm. W okresie prywatyzacji w latach 1995–2002 Francja była wręcz największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju. Szacuje się, że Francuzi stworzyli w Polsce już ponad 200 tys. miejsc pracy. Na liście projektów prowadzonych obecnie przez PAIiIZ Francuzi zajmują czwarte miejsce.