Okna w budownictwie energooszczędnym.
Okna w budownictwie energooszczędnym.

Domy budowane w standardzie pasywnym i energooszczędnym umożliwiają znaczne oszczędności energii. Budynki pasywne w ciągu roku zużywają nie więcej niż 15 kWh/m² (standard NF15), zaś obiekty energooszczędne wykorzystują do 40 kWh/m² (standard NF40). Są to standardy, które umożliwiają uzyskanie dopłat w ramach programu NFOŚiGW wspierającego budownictwo energooszczędne, jednak wymagają zastosowania stolarki o odpowiednich parametrach cieplnych.

 

Duże zyski energii możliwe są także w budownictwie tradycyjnym przy zastosowaniu odpowiedniej stolarki. Dlatego wybierając okna do domu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na parametr Uw (współczynnik przenikalności cieplnej okna). Domel w swojej ofercie posiada rozwiązania o bardzo niskim współczynniku Uw (na poziomie pasywnym, poniżej 0,8 W/m²K), idealne do stosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym oraz umożliwiające poprawę standardu energetycznego w budownictwie tradycyjnym.

 

Produktem o najlepszym współczynniku Uw w ofercie Domela jest Energetic - okno rekomendowane przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, jako rozwiązanie sprawdzające się w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.  

 

 

źródło: Domel Sp. z o.o.