V Kongres Stolarki Polskiej – znamy program wydarzenia!
V Kongres Stolarki Polskiej – znamy program wydarzenia!

W dniach 22-23 maja 2014 roku odbędzie się V Kongres Stolarki Polskiej – impreza, w której uczestniczy całe środowisko stolarki budowlanej w Polsce. Jak co roku, w czasie wydarzenia omawiane będą najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem branży. Już teraz można zapoznać się z tematyką, która zostanie zaprezentowana podczas tegorocznej edycji Kongresu.

Organizowany przez Związek Polskie Okna i Drzwi Kongres Stolarki Polskiej to wydarzenie, na którym spotykają się przedstawiciele producentów, dystrybutorów i dostawców z branży stolarki budowlanej, osobistości ze świata nauki, biznesu i polityki oraz liczne grono dziennikarzy. To spotkanie jest znakomitą okazją do omówienia bieżących wyzwań i opracowania skutecznych odpowiedzi na nie. Efektem rozmów prowadzonych w formie paneli dyskusyjnych i kongresowych obrad są rezolucje wyznaczające dalsze kierunki rozwoju branży.

Nad programem merytorycznym Kongresu czuwa Rada Programowa. W jej skład wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki, eksperci związani z branżą oraz reprezentanci mediów. Pierwsze spotkanie Rady Programowej V Kongresu Stolarki Polskiej odbyło się 16 stycznia 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, jednego z patronów merytorycznych tegorocznej edycji imprezy. W trakcie obrad ustalono tematy przewodnie wydarzenia, którymi będą: internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, ekspansja na rynki zagraniczne oraz budowanie polskiej marki za granicą. – Program Kongresu Stolarki Polskiej jest zawsze dopasowany do oczekiwań jego uczestników i bieżących wydarzeń z życia naszej branży, podobnie będzie w tym roku – mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi – Skupimy się przede wszystkim na dyskusji na temat eksportu, ponieważ jest to niezwykle ważny aspekt działalności rodzimych przedsiębiorstw. Wykorzystanie potencjału eksportowego pozwala im na skuteczne konkurowanie na międzynarodowych rynkach i budowanie silnej marki rozpoznawalnej za granicą – dodaje.

W czasie obrad V Kongresu Stolarki Polskiej, nad którym patronat honorowym objęło Ministerstwo Gospodarki, kongresmeni wezmą udział w dyskusjach prowadzonych w ramach trzech bloków merytorycznych. Dwa z nich poświęcone będą w całości zagadnieniom związanym z eksportem, a więc kwestiom takim jak szanse i potencjał internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora stolarki budowlanej w Polsce, strategia umiędzynarodowienia firm oraz ocena ich możliwości eksportowych i inwestycyjnych czy też doświadczenia polskich liderów z działania na rynkach zagranicznych. Moderatorami poszczególnych paneli tematycznych w ramach tych dwóch bloków będą wybitni eksperci, na co dzień zajmujący się tematyką zarządzania i marketingu międzynarodowego – m.in. prof. dr hab. Elżbieta Duliniec i prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki ze Szkoły Głównej Handlowej.

Trzeci blok tematyczny, który przewidziany został na drugi dzień Kongresu, to zagadnienia związane z prawidłowym montażem – niezwykle istotnym aspektem wpływającym na parametry i późniejszą eksploatację stolarki budowlanej. W tym bloku zaprezentowane zostaną m.in. zagadnienia związane

z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, rozwiązaniami montażowymi w indywidualnych i powtarzalnych projektach budowlanych, zakresem odpowiedzialności producentów za jakość prac montażowych czy wpływ nadzoru budowlanego na jakość instalacji.

Kongres to, oprócz dyskusji na temat najważniejszych problemów stolarki budowlanej, także znakomita okazja do nieformalnych rozmów i wymiany wzajemnych doświadczeń. Na uczestników imprezy czeka też wiele innych atrakcji: podczas uroczystej Gali, wręczone zostaną „Oscary" branży stolarki budowlanej, czyli Orły Polskiej Stolarki, zaś na specjalnej konferencji prasowej nastąpi ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu architektonicznego BARGEWORK®.

Zapraszamy do udziału w V Kongresie Stolarki Polskiej, który odbędzie się w dniach 22-23 maja w Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej odsłony wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej: www.kongres-stolarki.pl