Kilowaty nie na straty
Kilowaty nie na straty

W tym roku nie możemy narzekać na srogą zimę, tym niemniej, kiedy zapowiadana fali uciążliwych mrozów dotrze i tutaj, wielu z nas zapewne będzie obiecywać sobie, że w kolejnym sezonie zadba o właściwe zabezpieczenie domu przed zimnem. Zdając sobie sprawę z ogromnej roli okien w zapewnieniu komfortu cieplnego naszych mieszkań oraz ich – bezpośrednio rzutującego na budżety domowe – wpływu na wysokość rachunków za ogrzewanie, warto rozważyć wymianę okien na energooszczędne.


Zatrzymaj ciepło …

 

Największym kosztem, jaki ponosimy w związku z użytkowaniem domu, jest ogrzewanie. Obecnie pochłania ono nawet 23% budżetu polskiej rodziny – wynika z raportu „Szóste Paliwo”. Większość ciepła ucieka z naszych domów przez nieszczelne okna i drzwi. Dlatego, by osiągnąć we wnętrzu komfortową temperaturę – ok. 20°C – musimy mocniej je ogrzewać.

Logicznym wydaje się zatem, iż wybór wysokiej jakości okien pozwoli zminimalizować straty ciepła. Stolarka okienna to rzeczywiście punkt newralgiczny, bowiem dobór okna o właściwych parametrach pozwoli znacznie obniżyć koszty ogrzewania.
Według badania opinii społecznej „Energooszczędność w moim domu” – przeprowadzonego w styczniu 2013 r. na zlecenie kilku firm z branży budowlanej – aż 78% ankietowanych przyznało, że wymieniło drzwi i okna w swoich domach i mieszkaniach na energooszczędne.Okna energooszczędne

 

Dzięki szerokiej promocji „energooszczędności”, przenikalność cieplna jest jedyną właściwością okien, która na dobre przebiła się do świadomości inwestorów i sprzedawców. Jej współczynnik wyrażany jest w jednostkach W/m²K i określa ilość energii, uciekającej przez okno o określonej powierzchni, przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1°C. Im współczynnik przenikalności cieplnej niższy, tym lepiej – tym więcej ciepła pozostanie w naszym wnętrzu. A to przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie. 

- Wydawać by się mogło, że wartości strat ciepła są groszowe. Ale w ciągu trwającego 7 miesięcy sezonu grzewczego mogą zmienić się w dziesiątki, a nawet setki złotych. Dlatego naszym zadaniem jest ograniczanie strat energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń, dzięki oknom o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła Uw. Zgodnie ze zmianami w "Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.", które weszły w życie 01-01-2014r., wymagany przez polskie prawo poziom współczynnika Uw dla okien w nowoprojektowanych budynkach wynosi 1,3 W/m²K. Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać właściwości energooszczędnych okien należy pomyśleć także o odpowiednim „ciepłym” montażu. W przeciwnym razie uzyskanie parametrów deklarowanych przez producenta może okazać się niemożliwe – mówi Jacek Jakubiak, kierownik Działu Technicznego Inoutic.


Odporność na obciążenie wiatrem

 

Po wbudowaniu okno staje się częścią ściany budynku i wraz z nią jest poddawane obciążeniom pochodzącym od działania wiatru. Dlatego dla przyszłego użytkownika okna istotnym parametrem – na równi z przenikalnością cieplną – jest jego odporności na obciążenie wiatrem. Im odporność elementów konstrukcyjnych okna jest większa, tym konstrukcja jest bardziej wytrzymała, czyli – mówiąc językiem potocznym – sztywna. Zgodnie z wymaganiami polskich norm, zanim okno zostanie wprowadzone do obrotu, jego odporność na obciążenie wiatrem bada się w warunkach laboratoryjnych na reprezentatywnych próbkach i na podstawie wyników badań otrzymuje oznaczenie odpowiednią klasą odporności. Mimo iż przy zakupie okien wielu nabywców pyta o ich sztywność, niewielu sprzedawców posługuje się klasą zbadanej odporności okna na obciążenie wiatrem. Jednym z powodów są trudności ze zrozumieniem i wyjaśnieniem ułamkowo-ciśnieniowych zależności. Można je jednak przeliczyć na powszechnie zrozumiałą jednostkę prędkości podawaną w km/h.
- Bez wątpienia każdemu nabywcy łatwiej wyobrazić sobie okno i działający na nie wiatr o prędkości 160 km/h niż okno i ciśnienie o wartości 1200 Pa – mówi Jacek Jakubiak, kierownik Działu Technicznego Inoutic – Warto zwrócić uwagę na ten parametr, szczególnie w okresie zachodzących dynamicznie zmian klimatycznych oraz gwałtownych zjawisk pogodowych o lokalnym charakterze. Chciałbym podkreślić, iż współczynnik przenikania ciepła, o którym wszyscy mówią aż do znudzenia, to nie jedyna i w określonych przypadkach wcale nie najważniejsza właściwość okna – dodaje.

 

żródło: Inoutic/Deceuninck