„Okna i drzwi w nowoczesnej architekturze” – spotkanie prasowe firmy Inoutic / Deceuninck
„Okna i drzwi w nowoczesnej architekturze” – spotkanie prasowe firmy Inoutic / Deceuninck

Czy można wyobrazić sobie współczesną architekturę bez okien? Jak istotną rolę odgrywają przegrody transparentne w tworzeniu architektury zrównoważonej i energooszczędnej?
19 września 2013 r. w warszawskim klubie Sztuki i Sztuczki przedstawiciele firmy Inoutic / Deceuninck oraz zaproszeni przez nich goście udzielili odpowiedzi na te pytania przybyłym przedstawicielom mediów.

Forma dla energii

Według architekt Aleksandry Poźniak-Wołodźko okna oraz inne rodzaje przegród transparentnych odgrywają kluczową rolę w budownictwie energooszczędnym. Umiejętne rozlokowanie okien o odpowiednich parametrach pozwala m. in. skutecznie wykorzystywać do ogrzewania i oświetlania budynków energię słoneczną w swojej naturalnej, a zarazem taniej i nieszkodliwej dla środowiska postaci. Okna są też ważnym elementem systemów wentylacyjnych w budynkach – nie tylko mieszkalnych, ale także w nowoczesnych biurowcach. Dzięki oknom budynek współpracuje ze środowiskiem nie tylko za pomocą pięknego widoku, ale także wytworzenia odpowiedniej temperatury, naświetlenia pomieszczeń, jakości powietrza.

Korzyści płynące z tzw. architektury helioaktywnej były znane już starożytnym cywilizacjom. Po długim okresie ignorowania tych intuicyjnie wręcz czytelnych dla człowieka zasad przez współczesnych budowniczych, w ostatnich dekadach następuje zwrot ku ich ponownemu stosowaniu. Wszystko to za sprawą rosnącej świadomości środowiskowej, zrozumieniu konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi i energią.

Jedną z odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym budownictwem może być także helioaktywna modernizacja budynków. Wyposażanie już istniejących budowli w nowocześniejsze, większe okna, przeszklenia, świetliki, ogrody zimowe i atria wewnętrzne to nie tylko rozwiązanie ekonomiczne i zrównoważone środowiskowo, ale także w wielu przypadkach pozwalające na osiągnięcie ciekawych efektów estetycznych, ochronę walorów budynków zabytkowych i zachowanie harmonii z otoczeniem.

Aleksandra Poźniak-Wołodźko przedstawiła też wyliczenia dotyczące efektywności energetycznej budynków w zależności od zastosowanych w nich rodzajów przegród transparentnych oraz metod ogrzewania.

Władza nad widokiem

 

Kolejna z prelegentek, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska z fundacji Centrum Architektury na przykładach nowoczesnych domów jednorodzinnych powstałych w ostatnich latach w Polsce, a prezentowanych obecnie na wystawie „Na przykład. Nowy dom polski.” pokazała jak okna wiążą się z formą budynków, jak wynikają z ich charakteru, struktury, specyficznych potrzeb użytkowników. Jej zdaniem nowoczesna technologia spełnia marzenia słynnego wizjonera architektury Le Corbusiera, który propagował swobodne operowanie przestrzenią, światłem i powietrzem oraz tworzenie budynków służących człowiekowi, a nie zmuszających go do podporządkowania się ich formie.

Polscy architekci młodego i średniego pokolenia są świadomi tych możliwości i w interesujący sposób wykorzystują je w swoich projektach. Okno to już nie wynik niewoli formy, ale narzędzie władzy nad widokiem. Pozwala powiązać dom z jego otoczeniem, wykorzystać maksymalnie krajobrazowe walory danej lokalizacji, ale także paradoksalnie zapewnić prywatność, bezpieczeństwo czy poprawić wspomnianą już wcześniej wydajność energetyczną.

 

Zorientowani na przyszłość

 

Finalną częścią spotkania była prezentacja firmy Inoutic / Deceuninck której dokonali Tomasz Łapa – Dyrektor Sprzedaży i Krzysztof Kalita – Product Manager. Mówiąc o firmie, jej ofercie i wartościach podkreślali jej zaangażowanie w rozwój budownictwa zrównoważonego poprzez tworzenie produktów o jak najlepszych parametrach użytkowych, trwałych i oszczędnych w eksploatacji, przestrzeganie surowych norm ekologicznych, a także rozwój produktów, które mogą być poddawane pełnemu recyklingowi.

Według danych specjalistów Inoutic / Deceuninck straty ciepła z budynków za pośrednictwem okien mogą stanowić nawet 30% zużywanej do ogrzewania energii. Dlatego kluczowe jest osiągnięcie najbardziej efektywnej izolacji przy możliwie najniższym nakładzie surowców – tak jak w przypadku spełniających standardy budownictwa pasywnego profilach Eforte, do których produkcji stosuje się o 10% PVC mniej w porównaniu z oknami pasywnymi innych systemodawców.

Obok innowacji technicznych drogą do zrównoważonego wykorzystania surowców jest ich powtórne przetwarzanie. Inoutic / Deceuninck już dziś jest liderem recyklingu w ojczystej Belgii oraz pozostałych krajach Beneluxu. Firma prowadzi aktywne działania, by wszystkie jej produkty po zakończeniu użytkowania mogły być poddawane w 100 % recyklingowi.

Prezentację Inoutic / Deceuninck zakończył przegląd najnowszych realizacji architektonicznych, w których wykorzystano jej produkty. W Polsce są to m. in. Kamienica Ludwik w Kielcach oraz osiedla Adria i Derby 14 w Warszawie, a w przypadku systemów tarasowych i elewacyjnych Twinson – zespół apartamentowców Flotylla w Międzyzdrojach, Port IKEA w Łodzi, Uzdrowisko pod Tężniami w Ciechocinku czy budynek dydaktyczny Wydziału Lingwistyki UW w Warszawie. 

 

 

źródło: Inoutic / Deceuninck