Okna dachowe Secure sposób na złodzieja
Okna dachowe Secure sposób na złodzieja

Duży, piękny i nowoczesny to pierwsze skojarzenia jakie nasuwają się gdy pomyślimy o naszym wymarzonym domu, ale tak naprawdę, dom powinien być przede wszystkim bezpieczny, bo to zapewnia nam spokój i komfort mieszkania.

Chcąc uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń związanych z ewentualnym włama­niem, właściciele budynków inwestują w alarmy czy antywłamaniowe wzmoc­nienia zabezpieczające stolarkę piono­wą, ale często zapominają o oknach da­chowych, przez które złodziej również może dostać się do wnętrza. Statystyki pokazują, że nie są to odosobnione przypadki, a zagrożenie niestety ciągle wzrasta.

Szczególnie narażone na niebezpie­czeństwo włamania przez okna dacho­we są budynki z dachami o małym kącie nachylenia oraz budynki wielorodzinne. Budynki w zabudowie szeregowej czę­sto posiadają wspólną klatkę schodową, na której znajduje się wyjście na dach. Stwarza to możliwość łatwego dostania się na dach przypadkowym osobom, co grozi ewentualnym włamaniem do mieszkań. Chcąc ograniczyć ilość wła­mań przez okna dachowe firma FAKRO do standardowych okien dachowych wprowadziła nowatorski system wzmacniania konstrukcji - topSafe, który zabezpiecza przed łatwym wej­ściem do budynku.

W skład systemu topSafe wchodzą:
- innowacyjny system mocowania spe­cjalnie wyprofilowanych zawiasów, który zapobiega pęknięciom drew­na, wyrwaniu zawiasów i wepchnięciu skrzydła do środka. Rozwiązanie to jest kilkakrotnie wytrzymalsze od dotychczas znanych i stosowanych,
- specjalnie wzmocniona kon­strukcja drewna i elementów ryglujących, metalowa listwa utrudnia­jąca włamanie przy pomo­cy narzędzi.

Okna wykonane w systemie topSafe posiadają podwyż­szoną odporność na włama­nie. Okna dachowego FAKRO nie da się w łatwy sposób otworzyć, np. poprzez dynamiczne naciśnięcie nogą na górną, zewnętrzną część okna. Nie spowoduje to otwarcia skrzydła czy wyrwania za­wiasów.

Robiąc kolejny krok w ochronie antyw-łamaniowej okien dachowych firma FAKRO przygotowała i wprowadziła do standardowej oferty specjalne okno FTP-V P2 Secure. Okno posiada system wzmocnienia konstrukcji topSafe, lami­nowaną i antywłamaniową szybę kla­sy P2A, nowy system zabezpieczający przed wymontowaniem pakietu szybo­wego oraz klamkę z blokadą. Okno Se­cure zabezpieczone jest przed różnymi sposobami włamania, takimi jak:
- kopnięcie, a nawet skakanie po oknie, ponieważ posiada okucia w systemie topSafe. Zawiasy zamontowane są w sposób zapobiegający ich wyrwaniu i wepchnięciu skrzydła do środka,
- podważenie, ponieważ posiada me­talową listwę utrudniającą włamanie przy użyciu narzędzi oraz klamkę z blokadą zabezpieczającą przed otwar­ciem skrzydła,
- łatwe wymontowanie szyby, ponieważ posiada system zabezpieczający przed wykręceniem i wyrwaniem szyby,
- łatwe rozbicie szyby, ponieważ posia­da szybę laminowaną i antywłamanio­wą klasy P2A.

Takie okno nie wymaga już kolejnych zabezpieczeń jak np. dodatkowe zam­ki, które utrudniają użytkowanie okna. Okno FTP-V P2 obsługiwane jest w łatwy i wygodny sposób za pomocą klamki, jak każde standardowe okno dachowe FAKRO. Posiada holenderski, policyjny znak jakości - "Mieszkaj bezpiecznie". Wybierając okna dachowe musimy wziąć pod uwagę antywłamaniowe bezpieczeństwo. Ten aspekt chociaż nieuświadamiany jest kluczowy dla komfortowego życia mieszkańców.
Nowoczesne okna dachowe o podwyż­szonej odporności na włamanie FTP-V P2 Secure zapewniają ten spokój, a na dodatek mają jeszcze jedną ważną zale­tę - bardzo atrakcyjną cenę.

Montując takie okna mamy pewność, że nasze poddasze jest odpowiednio chro­nione.