PZPFiK apeluje o racjonalne podejście w dostosowywaniu rozmiarów czcionek na etykietach produktów budowlanych
PZPFiK apeluje o racjonalne podejście w dostosowywaniu rozmiarów czcionek na etykietach produktów budowlanych

W ramach rewizji unijnego rozporządzenia CLP przewidziane są zmiany w zakresie formatowania etykiet produktów budowlanych. Branża farb i klejów apeluje o większą elastyczność w zakresie nowych wymogów dotyczących etykietowania. O uwzględnienie stanowiska branży zabiega Polski Związek Producentów Farb i Klejów, który wystosował do europarlamentarzystów z Polski pismo w tej sprawie.

Zmiana rozporządzenia CLP (dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów i mieszanin) i rozporządzenia REACH jest elementem nowej unijnej strategii dla branży chemicznej, która wpisywać ma się w Europejski Zielony Ład. Zgodnie z proponowanymi zapisami, wprowadzony ma być m.in. minimalny rozmiar czcionki na etykietach wyrobów budowlanych, co może mieć jednak negatywny wpływ na funkcjonowanie branży farb i klejów nie tylko w Polsce, ale i całej Europie.

Dlaczego proponowane zasady etykietowania źle wpływają na środowisko?

Przedsiębiorcy z branży farb i klejów stoją przed ciągłym wyzwaniem umieszczania coraz większej ilości informacji na etykietach swoich produktów. Jeśli obecne, wynikające z rewizji CLP, propozycje dotyczące rozmiaru czcionki (1,4 mm wielkości czcionki dla produktu o objętości nie większej niż 3 litry) zostaną przyjęte, to w wielu przypadkach nie będzie już fizycznej możliwości zachowania wszystkich ważnych informacji na etykiecie. W konsekwencji będzie to wymagało podjęcia decyzji dotyczących formatowania etykiet, takich jak przejście na etykiety składane.

Etykiety składane zwiększają jednak wagę produktu i utrudnią recykling ze względu na zawartość materiałów mieszanych. To z kolei stoi w sprzeczności z założeniami Zielonego Ładu, a w szczególności rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

Jakie są postulaty branży farb i klejów?

W odpowiedzi na planowane zapisy, branża farb i klejów przygotowała własną, bardziej elastyczną propozycję zmian, w której minimalna wielkość czcionki na produktach do 3 litrów będzie wynosiła 1 mm. Propozycja takiego rozmiaru wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Farb i Tuszów (CEPE).

W imieniu rodzimej branży, z prośbą do europarlamentarzystów z Polski o uwzględnienie proponowanych poprawek przed głosowaniem nad rewizją rozporządzenia CLP w Parlamencie Europejskim zwrócił się Polski Związek Producentów Farb i Klejów.

Komentarz Bartłomieja Ślązaka, Dyrektora Zarządzającego PZPFiK:

Jako branża dokładamy wszelkich starań, aby na etykietach naszych produktów znajdowały się wszystkie niezbędne zwroty, np. "Chronić przed dziećmi" czy "Unikać uwalniania do środowiska". Chcemy nadal skutecznie informować o tych środkach ostrożności. Jednak staje się to coraz większym wyzwaniem wraz ze zmniejszaniem się rozmiaru etykiety i dostępnej powierzchni tekstu. Jest to szczególnie trudne w przypadku produktów sprzedawanych w opakowaniach o pojemności 1 litra lub mniejszej.

Zgodnie z naszą wiedzą, Komisja Europejska nie przeprowadziła formalnej oceny wpływu ustanowienia minimalnego rozmiaru czcionki w przepisach CLP. Ten konkretny wpływ jest nieobecny w dokumentacji udostępnionej wraz z proponowanym, opublikowanym tekstem CLP. Ustanowienie zbyt rygorystycznych minimalnych wymagań będzie więc sprzeczne z intencjami związanymi z wprowadzeniem przepisów.

PZPFiK ufa, że postulowane przez branżę farb i klejów, bardziej elastyczne podejście dotyczące minimalnej wielkość czcionki na produktach zostanie uwzględnione na forum unijnym. Jest to niezwykle istotne dla dalszego rozwoju sektora stanowiącego ważną gałąź polskiej i europejskiej gospodarki.

***

Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFiK) jest organizacją branżową zrzeszającą producentów farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawców surowców w tym obszarze. PZPFiK reprezentuje branżę w kraju i za granicą, aktywnie wspiera jej rozwój i współpracuje z organami oraz instytucjami państwowymi i europejskimi w zakresie rozwiązań legislacyjnych. Związek inicjuje i wspiera programy oraz działania promujące odpowiedzialny biznes, w tym budowanie postaw proekologicznych, zarówno wśród samych producentów, jak i odbiorców końcowych.

PZPFiK należy do CEPE (Europejska Rada Przemysłu Farb, Farb Drukarskich i Barwników) oraz FEICA (Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Klejów i Uszczelniaczy).

Strona internetowa PZPFiK: pzpfik.pl