Więcej ciepła dzięki oknom bez zawiasów
Więcej ciepła dzięki oknom bez zawiasów
Nowoczesne okucia przyczyniają się do poprawy bilansu energetycznego okna. Roto prezentuje, w jaki sposób: przy zastosowaniu standardowej strony zawiasowej dochodzi między skrzydłem a ościeżnicą przynajmniej w jednym miejscu do przerwania uszczelki na obwodzie skrzydła. Prowadzi to powstawania mostków termicznych, a tym samym do strat ciepła. Całkowicie ukryta strona zawiasowa, jak Roto NT Designo, którą Roto jako jedyna firma oferuje do skrzydeł o masie do 130 kg, nie wymusza przerywania obwodu uszczelki. Okna z tym inteligentnym rozwiązaniem technicznym poprawiają efektywność energetyczną budynków.
Okna ze standardową i ukrytą stroną zawiasową różni oprócz wyglądu także bilans energetyczny, który korzystniej wypada w oknach bez zawiasów.