Błędy montażowe – jak ich uniknąć
Błędy montażowe – jak ich uniknąć

Nawet najwyższej jakości, wykonane zgodnie z nowoczesną technologią okno nie spełni swoich funkcji, jeśli zostanie niewłaściwie zamontowane. Niedociągnięcia popełnione podczas montażu mogą skutkować przedostawaniem się do wnętrz zimnego powietrza, wilgoci, nieprawidłowym funkcjonowaniem oraz stratami energii cieplnej. Na co zatem zwrócić uwagę przy instalacji stolarki okiennej i jak ustrzec się błędów?

Dobry montaż to taki, który uwzględnia najważniejsze parametry techniczne okien, czyli m.in. przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, odporność na obciążenie wiatrem czy funkcję tłumienia hałasu. Prace montażowe składają się z wielu istotnych czynności, jednak kluczowe dla powodzenia inwestycji są przede wszystkim: pomiar i przygotowanie otworów montażowych, prawidłowe mechaniczne zamocowanie i podparcie wyrobu oraz wykonanie właściwego uszczelnienia na styku stolarka-mur.

Izolacja dobrze zabezpieczona

Trójwarstwowy system uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej gwarantuje komfort cieplny budynku oraz przeciwdziała ewentualnemu zawilgoceniu elementów konstrukcyjnych. System ten polega na zastosowaniu trzech stref o ściśle określonych właściwościach. Warstwę środkową stanowi poliuretanowa pianka montażowa o doskonałych parametrach termoizolacyjnych. Pianka szczelnie wypełnia wolne przestrzenie, zapobiegając utracie ciepła przez szczelinę wokół okna lub drzwi. Jednak tylko sucha warstwa pianki nie ulega degradacji i zapewnia długotrwałe zabezpieczenie przed zimnem. Brak jej odpowiedniego zabezpieczenia to niedostateczna ochrona termiczna i zwiększone ryzyko pojawienia się w pomieszczeniach niebezpiecznej dla ludzkiego organizmu pleśni. Dlatego w prawidłowym montażu kluczowa jest ochrona warstwy środkowej przed zawilgoceniem. Rolę ochronną spełniają taśmy paroizolacyjne. Taśma paroprzepuszczalna tworzy wierzchnią warstwę i izoluje piankę przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz budynku, taśma paroszczelna zaś zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci z wewnątrz obiektu.

Połączenie tych trzech warstw: taśmy paroszczelnej, pianki montażowej i taśmy paroprzepuszczalnej, odnosi się do zasady „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Co oznacza, że to pianka montażowa jest szczelnie chroniona przed wnikaniem wilgoci wytwarzanej przez mieszkańców podczas codziennych czynności domowych. Natomiast wilgoć, która jednak dostanie się do warstwy izolacji, odprowadzana jest na zewnątrz przez taśmę paroprzepuszczalną. Taśma ta jednocześnie chroni przed wnikaniem wilgoci z otoczenia budynku. Tylko trójwarstwowy montaż stolarki otworowej zapewnia trwałe zabezpieczenie i uszczelnienie złącza okiennego, niweluje niebezpieczeństwo powstawania mostów termicznych wokół okna i skutecznie chroni przed utratą energii cieplnej w budynku – mówi Marek Wyszkowski, ekspert marki Soudal, Partnera kampanii „DOBRY MONTAŻ”.

 

Trwałe mocowanie

Błędy montażowe mogą wynikać również z niewłaściwego doboru łączników i zamocowań mechanicznych okna. Jednym z podstawowych błędów jest wybór nieodpowiedniego łącznika do montażu stolarki okiennej i drzwiowej, niezgodnie z zaleceniami producenta. Producenci tego typu rozwiązań zalecają konkretne, przebadane i przetestowane wyroby, które gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo połączenia. Wkręty i kotwy do montażu stolarki są szybkie w użyciu, przetestowane na różnego rodzaju podłożach i ułatwiają precyzyjną instalację. 

Odpowiedni dobór łącznika do podłoża to kolejny bardzo ważny element prac montażowych. Istotny jest właściwy wybór łączników, wkrętów lub dybli do materiału, z jakiego wykonana jest ściana budynku. Inne mocowania są stosowane do ścian z pustaków szczelinowych, a inne do cegły pełnej lub betonu. Ważna jest też średnica i długość wybranego kołka. Najlepiej kierować się informacjami od producenta, dotyczącymi maksymalnego obciążenia wyrobu.

Bardzo istotne jest dopasowanie wielkości wiertła do wykonania otworów. Często zdarza się, że wiertło jest zbyt długo używane i nie bierzemy pod uwagę, np. zmniejszenia jego średnicy nominalnej podczas zużycia. Ze zbyt dużego otworu kołek wypadnie, a do zbyt małego nie wbijemy go lub podczas mocowania nastąpi jego deformacja, co może doprowadzić do „zakleszczenia” się łącznika. W przypadku materiałów z pustkami, takimi jak pustak ceramiczny, bardzo ważne jest, aby podczas wiercenia nie używać udaru. Zastosowanie udaru powoduje wybijanie cienkich ścianek wewnętrznych i osłabienie połączenia. Podobnie jest z głębokością otworu, która – zgodnie z aprobatą techniczną – powinna być minimalnie 10 mm głębsza od głębokości osadzenia koszulki lub kotwy – mówi Artur Michalak, Product Manager Klimas Wkręt-met, marki, która jest Partnerem kampanii „DOBRY MONTAŻ”. Równie ważne jest zachowanie minimalnych odległości pomiędzy łącznikami, a także między nimi a krawędziami, co wpływa na parametry wytrzymałościowe połączenia.

Otwór montażowy powinien być też wyczyszczony po wywierceniu. Niedostosowanie się do tego rodzaju wskazań skutkuje osłabieniem wytrzymałości połączenia, a dla montera oznacza utrudnienia w prawidłowym osadzeniu produktu w podłożu. – Częstym błędem popełnianym przy montażu jest również brak wcześniejszej kontroli wymiarów otworów i okien, które zostały w nich zamontowane, przez co powstaje zbyt mały lub zbyt duży luz dylatacyjny. Zbyt duży luz skutkuje problemami z mechanicznym połączeniem okna z murem w sposób prawidłowy, zbyt mały uniemożliwia natomiast odpowiednie ustawienie okna w otworze. W obu przypadkach pojawią się również kłopoty przy wykonywaniu uszczelnień tego połączenia. Minimalna szerokość szczeliny (luz dylatacyjny) pomiędzy ramą okna a ościeżem zależy od długości ościeżnicy i materiału, z jakiego jest ona wykonana – dodaje Norbert Frąckowiak z firmy FIXOKNA Sp. z o.o., Ambasador kampanii „DOBRY MONTAŻ”.

Poza wykorzystaniem dobrych praktyk montażowych, równie istotny jest czynnik ludzki – prawidłowy montaż nie może przecież obejść się bez fachowców. Aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędów, które mogą zdarzyć najlepszemu nawet specjaliście, monterzy mogą pogłębiać swoją wiedzę na temat produktu, z którym pracują m.in. poprzez udział w kursach i szkoleniach praktycznych. Warunkiem niezbędnym dla powodzenia całej inwestycji jest też dobra współpraca pomiędzy inwestorem a monterami.

***

Ogólnopolska kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ" to organizowana przez Związek POiD akcja, promująca wśród inwestorów indywidualnych ideę prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej. Partnerami „DOBREGO MONTAŻU" są firmy: FAKRO, HÖRMANN, KLIMAS WKRĘT-MET, KRISPOL, PORTA KMI POLAND, PROLINE, SOUDAL. Kampanię, w charakterze jej ambasadorów, wspierają profesjonalni monterzy. Towarzyszą jej również patroni medialni i merytoryczni: Instytut Techniki Budowlanej i Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

***

Opis rozwiązań oferowanych przez Partnerów kampanii „DOBRY MONTAŻ"

Rozwiązania marki Klimas Wkręt-met:

WHO: wkręt hartowany samogwintujący z łbem stożkowym płaskim i z gniazdem TX, do montażu stolarki PVC; gwint z nacięciem gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu zarówno murowym, jak i drewnianym, a stożkowy łeb zapewnia stabilne osadzenie w PVC.  Do montażu profili drewnianych zaleca się wkręt hartowany z łbem walcowym – WHOW, gwarantujący możliwie najmniejszą ekspozycję łba przy jednoczesnej pewności osadzenia.

LO – łącznik rozporowy do mocowania m.in. ram okiennych z PCV i drewna, ościeżnic drzwiowych i stalowych kotew ościeżnicowych. Specjalna konstrukcja strefy rozporowej zapewnia odpowiednie zakotwienie w podłożach z betonu, cegieł pełnych, materiałów szczelinowych oraz betonu komórkowego.

KPS-FAST 8 Skołek ramowy z wkrętem z łbem stożkowym, zalecany do mocowania stalowych kotew ościeżnicowych w podłożach takich jak beton, beton komórkowy, cegła pełna, cegła ceramiczna perforowana. Kołek posiada koszulkę, wykonaną z najwyższej jakości tworzywa. Łeb stożkowy wkręta zapewnia pełne zagłębienie w mocowanym elemencie, a zredukowany gwint gwarantuje precyzyjne wprowadzenie oraz zwiększoną siłę rozpierającą.

Soudal Window System marki Soudal:

Soudal Window System to kompleksowy system uszczelnień przy montażu stolarki otworowej. Montaż SWS, zwany też ciepłym lub szczelnym, polega na zastosowaniu trzech współpracujących ze sobą warstw o ściśle określonych zadaniach. Izolatorem termicznym i akustycznym w złączu okiennym są pianki poliuretanowe Soudal. Rozprężają się podczas aplikacji, dokładnie wypełniając szczelinę wokół okna. Warstwa termoizolacji jest zabezpieczana z obu stron przed działaniem czynników zewnętrznych przy pomocy taśm okiennych SWS. Przenikaniu wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacji przeciwdziała taśma paroszczelna SWS. Taśma paroprzepuszczalna SWS chroni piankę przed wpływem warunków atmosferycznych, umożliwiając migrację pary wodnej na zewnątrz. System pozwala na montaż okien nawet w trakcie ekstremalnych warunków klimatycznych. To możliwe m.in. dzięki wysokowydajnej i szybko utwardzalnej pianie poliuretanowej przeznaczonej do aplikacji przy niskiej (nawet do -25°C) tem­pera­tu­rze i wilgotności po­wie­trza.