Okna w remoncie – potencjał rynku wtórnego
Okna w remoncie – potencjał rynku wtórnego

 

 

Montaż okien elewacyjnych na rynku wtórnym to najczęściej planowane działania remontowe
w zakresie stolarki okiennej. Na największy rynek zbytu na produkty i usługi w tym zakresie mogą liczyć województwa mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Producenci okien i wykonawcy znajdą najwięcej klientów wśród małżeństw z dziećmi poniżej 18 lat, dla których liczy się głównie jakość i parametry techniczne zapewniające bezpieczeństwo i oszczędność użytkowania.

Wg danych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku aż 71,7% gospodarstw domowych w Polsce planuje przeprowadzić remont mieszkania/domu w latach 2018-2019. Oczywiście może być to zwykłe pomalowanie ścian, ale nadal ta liczba jest bardzo duża. Tym bardziej, że we wcześniejszych latach odsetek ten kształtował się znacznie niżej, na poziomie ok. 40%. Świadczy to o bardzo dużym potencjale rynku wtórnego. Remont w głównej mierze planują gospodarstwa dwu- (28,8%), trzy – (29,3%) i czteroosobowe (23,5%). Wśród gospodarstw domowych, które planują remont na lata 2018-2019, 28,4% zadeklarowało prace związane z montażem stolarki okiennej i jej akcesoriów.

Warto podkreślić, jak kształtuje się odsetek planujących dokonać renowacji tej aplikacji w całej populacji. Okazuje się, iż co piąte gospodarstwo domowe w Polsce (20,3%) planuje wymianę stolarki okiennej. Najbardziej aktywni w tym zakresie są Polacy z województw pomorskiego (26,9%) i zachodniopomorskiego (26,4%). Uwzględniając jednak liczbę gospodarstw domowych w poszczególnych częściach Polski należy stwierdzić, iż największy potencjał rynku wtórnego występuje w województwach:

  • mazowieckim (433,8 tys. gospodarstw domowych planuje przeprowadzić remont stolarki okiennej i/lub jej akcesoriów),
  • śląskim (330,0 tys. gospodarstw domowych planuje przeprowadzić remont stolarki okiennej i/lub jej akcesoriów),
  • dolnośląskim (273,9 tys. gospodarstw domowych planuje przeprowadzić remont stolarki okiennej i/lub jej akcesoriów).

Podejmując działania remontowe w zakresie stolarki okiennej gospodarstwa domowe kierują się w głównej mierze jakością  (45,8%) i ceną produktu (41,0%). Warto jednak przeanalizować  poziom ich ważności, a tym samym stopień wpływu na finalną decyzję konsumenta. Każdy dokonuje zakupu produktu na podstawie różnych czynników decyzyjnych, które łącznie stanowią 100% (koszyk decyzyjny).  Określenie udziału każdej determinanty  w koszyku decyzyjnym umożliwia dostosowanie odpowiedniego przekazu komunikacyjnego.  Przy wyborze produktów stolarki okiennej i jej akcesoriów kluczowe znaczenie odgrywa jakość, która w koszyku decyzyjnym stanowi 17,0%.  Wpływ ceny na finalną decyzję klienta wynosi 13,2%.

Kluczową grupą klientów, planującą zakup największej ilości okien elewacyjnych, są młode małżeństwa z dziećmi w wieku 25-34 lata. Są to osoby, które regularnie oszczędzają, dlatego poszukują produktów wysokiej jakości, na długie lata.  Nie dziwi więc, iż największy udział w procesie decyzyjnym odgrywa jakość produktu, a następnie izolacyjność cieplna. Tych klientów przekonają hasła/zwroty: wysoka jakość okien, zapewnij wysoką izolacyjność cieplną, zapewnij ciepło swojej rodzinie, energooszczędność, którą rekomendują fachowcy.  

Montaż/wymiana okien elewacyjnych wiąże się niejednokrotnie z remontem aplikacji towarzyszących, takich jak parapety czy rolety wewnętrzne/zewnętrzne. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w raporcie Plany remontowe Polaków 2018-2019 w zakresie stolarki okiennej. Osoby zainteresowane zakupem eksperckich raportów i szczegółowych analiz rynku prosimy o kontakt mailowy: b.tomczak@asm-poland.com.pl

 

Beata Tomczak

Kierownik Zespołu Analitycznego

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

 


ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
tel. (24) 355 77 00, faks (24) 355 77 03
e-mail: sekretariat@asm-poland.com.pl
www.asm-poland.com.pl