Vetrex dobrze przygotowany do zaostrzonych przepisów budowlanych
Vetrex dobrze przygotowany do zaostrzonych przepisów budowlanych

Nowy rok to nowe postanowienia i nowe wyzwania. Ten przynosi kolejny etap zmian i bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie rozwiązań budowlanych.  1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące warunki techniczne, jakie muszą spełniać obecnie projektowane obiekty budowlane. Przepisy te dotyczą budynków, których dokumenty zostały złożone po tym terminie. Dla tych osób, które wcześniej przedstawiły wnioski o pozwolenie na budowę lub o zatwierdzenie projektu budowlanego, bądź przed 1 stycznia zgłosiły budowę lub roboty budowlane, zastosowanie mają zasady obowiązujące w terminie złożenia dokumentów.

Nowe warunki techniczne, które weszły w życie w tym roku, to kolejny krok związany z promowaniem budownictwa energooszczędnego. Dążenie do zwiększenia liczby budynków o minimalnym zużyciu energii jest zaleceniem Unii Europejskiej i wiąże się nie tylko z korzyściami środowiskowymi, ale ma również wymiar ekonomiczny. Konstrukcje spełniające wyższe wymagania izolacyjności cieplnej to większa oszczędność energii. Dokonując inwestycji długoterminowej każdy dodatkowy koszt związany z wyborem lepszych materiałów może się wydawać na początku wysoki. Jednakże biorąc pod uwagę czas eksploatacji budynków łatwo się przekonać, że inwestycja w materiały energooszczędne w ostatecznym rachunku pozwoli znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło, a co za tym idzie, okaże się bardziej korzystna finansowo.

W przypadku okien, rozpatrywanym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła. Dla okien zewnętrznych (poza oknami połaciowymi) do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi bez okryć wierzchnich, jak powierzchnie mieszkalne czy biurowe, parametr ten może mieć maksymalne Uw = 1,1 (W/m2*K). Te wymogi powinny zostać uwzględnione już na etapie projektu i trzeba o nich pamiętać przy doborze i wycenie stolarki biorąc pod uwagę przede wszystkim rodzaj profili i szklenia.

Ostatecznym decydentem odpowiedzialnym za wybór okien jest inwestor. Ważne, aby dopytać sprzedawcę o wielkość współczynnika przenikania ciepła oferowanych okien. Przygotowane zamówienie powinno zawierać informację dotyczącą tego parametru dla poszczególnych konstrukcji. Wybierając topowy produkt Vetrex nie musimy martwić się tym, czy spełni wymogi nowego rozporządzenia, gdyż większość z nich już od dawna odpowiada zaostrzonym normom w zakresie izolacji cieplnej. Rzetelność deklarowanych przez producenta parametrów potwierdzają niezależne badania. Ich przykładem jest ranking Pro Quality prowadzony przez serwis branżowy oknotest.pl, w którym firma Vetrex w 2016 roku utrzymała, a nawet umocniła się na pozycji lidera. Korzystając z pomocy wykwalifikowanych doradców w salonach sprzedaży uzyskamy wszelkie potrzebne informacje, które pomogą w doborze produktów nie tylko spełniających nowe normy, ale również tych, które będą najlepiej dopasowane do warunków zabudowy i innych potrzeb przyszłych użytkowników. Dobrze wyszkoleni doradcy marki Vetrex podpowiedzą jak wybrać optymalne rozwiązanie.

Nowoczesne technologie w wielu dziedzinach przynoszą nowe rozwiązania, które pomagają lepiej wykorzystywać dobra naturalne. W przypadku okien, technologia wykorzystująca materiały PVC pozwala na tworzenie coraz lepszych rozwiązań, które ze względu na swoje cechy są często bardziej ekonomiczne w eksploatacji. Produkty te, szczególnie marek premium takich jak Vetrex, to przede wszystkim nowoczesność, trwałość i energooszczędność.

 

źródło: Vetrex