Szlachetny sposób na ciepłe okna
Szlachetny sposób na ciepłe okna

Od nowoczesnych okien wymaga się doskonałych właściwości użytkowych, a w szczególności wysokiej termoizolacyjności. Zarówno inwestorzy, jak i producenci szukają więc rozwiązań, które pozwolą osiągnąć jak najlepsze parametry i stworzyć funkcjonalne zabezpieczenie przed niepotrzebnymi stratami ciepła. Jerzy Chrzanowski, ekspert firmy Dobroplast wyjaśnia jaką rolę pełnią w tym gazy szlachetne i dlaczego okna z ich zastosowaniem cechują się lepszymi właściwościami.

Obecnie jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w przypadku stolarki okiennej są szyby zespolone. Jest to nic innego jak połączenie dwóch lub więcej tafli szkła typu float, pomiędzy którymi za pomocą tzw. ramek dystansowych tworzona jest niewielka przestrzeń, wypełniona zazwyczaj suchym powietrzem lub gazem szlachetnym. Pakiety szybowe tego typu nie tracą na wyglądzie i funkcjach doświetlających, a przeciwnie zyskują wiele dodatkowych właściwości, które niemożliwe są do osiągnięcia w przypadku pojedynczej szyby. W zależności od zastosowanego rodzaju szkła np. z powłoką niskoemisyjną, liczby tafli, a także odstępów pomiędzy nimi, uzyskujemy różnorodne właściwości szyb zespolonych, a przede wszystkim wartości współczynnika izolacyjności cieplnej całego pakietu. Wpływ na to ma również rodzaj wypełnienia przestrzeni pomiędzy szybami.

W przeciwieństwie do powietrza, poprzez wypełnienie gazem szlachetnym np. argonem można znacząco podnieść izolacyjność termiczną szyb zespolonych. Docieplenie okien argonem, który posiada większą gęstość i wykazuje niższą przewodność cieplną  niż powietrze, pozwala maksymalnie ograniczyć straty ciepła przez szybę. Już zastosowanie samego argonu powoduje obniżenie współczynnika przenikania ciepła o około 10% w stosunku do szyby standardowej. Najlepsze wyniki osiąga się jednak łącząc zalety gazu ze szkłem pokrytym nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi. W przypadku szyb niskoemisyjnych o wartości Ug=1,1 W/m²K kub Ug=1,0 W/m²K różnica w stosunku do tradycyjnych rozwiązań kształtuje się nawet na poziomie około 70 %. Dodając do tego pozostałe elementy wpływające na termoizolacyjność okien, jak na przykład odpowiedni profil czy uszczelki, uzyskać można nowoczesne rozwiązania okienne, które spełniają restrykcyjne normy budownictwa energooszczędnego lub pasywnego. Dobrym przykładem są tu okna ENCORE lub  PRIME od firmy Dobroplast. W ich przypadku dla okna referencyjnego z zastosowanym pakietem szybowym Ug =0,3 W/m2K oraz z ciepłą ramką tworzywową, współczynnik przenikalności cieplnej Uw kształtuje się na poziomie jedynie 0,62 W/m2K w przypadku ENCORE oraz 0,61 W/m2K dla systemu PRIME firmy Dobroplast.

Podniesienie izolacyjności cieplnej szyb to z pewnością kluczowa kwestia, dla której wypełnia się przestrzenie międzyszybowe argonem. Dodatkowymi korzyściami z zastosowania tego gazu szlachetnego jest ograniczenie, a niekiedy całkowita likwidacja parowania szyb od wewnątrz. Druga kwestia to podniesienie izolacyjności akustycznej szyby. Gaz dzięki większej gęstości posiada dobre właściwością tłumiące. Ogranicza on w ten sposób przenoszenie niektórych dźwięków, tworząc skuteczną barierę przed przedostawaniem się do środka hałasów z zewnątrz. Zastosowanie wypełnienia argonem przestrzeni międzyszybowych w pakietach zespolonych niesie za sobą mnóstwo korzyści, zarówno dla naszego portfela, jak i środowiska, a przy tym pozytywnie wpływa na komfort wewnątrz pomieszczeń. 

źródło: Dobroplast