Nanotechnologia w profilach okiennych Wital
Nanotechnologia w profilach okiennych Wital

Firma Wital zakończyła prace nad projektem dotyczącym zastosowania nanosrebra w profilach antybakteryjnych. Nanotechnologia jest tą generyczną technologią, która zapoczątkuje nową rewolucję przemysłową na miarę wynalezienia maszyny parowej, elektryczności i techniki komputerowej.

Przesłanki te spowodowały, iż Komisja Europejska uznała nanotechnologię, za kluczową technologię warunkującą dalszy rozwój i konkurencyjność wszystkich gałęzi europejskiego przemysłu. Warto również podkreślić, iż przedmiotowy projekt dotyczy technologii priorytetowych wskazanych w dokumencie FORESIGHT TECHNOLOGICZNY PRZEMYSŁU Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej, a dokładniej technologii nanometale, zgodnie z ww. dokumentem: nanotechnologie stanowią kluczowe technologie rozwoju nowoczesnego przemysłu. Rozwój nanotechnologii jest traktowany w krajach o najwyższym poziomie rozwoju technologicznego jako podstawowy czynnik warunkujący konkurencyjność ich przemysłów w XXI wieku.
Dzięki implementacji cząsteczek nanosrebra za pośrednictwem unikalnego roztworu koloidalnego zastosowanego w odpowiednich warunkach procesu technologicznego, wyroby Wital uzyskują barierę ochronną o właściwościach bakteriobójczych .Osiągnięte zostaje to dzięki wyjątkowym własnościom srebra, które hamuje procesy enzymatyczne bakterii oraz przyczynia się do powstawania aktywnego tlenu w wodzie i powietrzu, co skutecznie uniemożliwia wzrost mikroorganizmów. Z kolei wykorzystanie srebra w rozmiarach nano sprawia, iż cząsteczki tego metalu są bardziej reaktywne ze względu na silnie rozbudowaną powierzchnię w stosunku do swojej wielkości, co zwiększa ich właściwości antyseptyczne w stosunku do ponad 99 proc. bakterii, wirusów, grzybów i pleśni.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej i unikalnej technologii wytwarzany jest znacząco udoskonalony produkt z punktu widzenia rynku docelowego.

Wszystkie nowatorskie Profile Wital wyróżniają się szczególnymi cechami użytkowymi, w tym przede wszystkim:
– bakteriobójczością;
– pleśniobójczością;
– grzybobójczością;
– odpornością powłoki bakteriobójczej na uszkodzenia;
– wysoką jakością wykonania;
– powtarzalnością produktu gotowego.

Analiza nowych cech funkcjonalnych innowacyjnych profili Wital oraz korzyści jakie płyną dla potencjalnych użytkowników, niezbicie świadczy o tym, że rozważane nowatorskie profile stanowią wyrób unikalny w skali światowej, wykazują użyteczność dla potencjalnych odbiorców oraz będą w stanie uzyskać przewagę konkurencyjną nad wyrobami powszechnie dostępnymi na rynku. Wymienione powyżej parametry nowego produktu gwarantują, iż będzie się on charakteryzował właściwościami dotychczas nieosiągalnymi przez konkurencyjnych producentów profil.
Na profilach okiennych Wital przeprowadzone zostały przez akredytowane laboratorium badania w celu ustalenia aktywności antybakteryjnej powierzchni próbek wyrobów z granulatu o stężeniu substancji czynnej 1000 ppm (profil modyfikowany nanocząsteczkami nAg). Badania przeprowadzono w oparciu o normę o normę ISO 22196: 2007 Plastics – Measurement of antibacterial activity on plastics surfaces. Z badań wynika, iż na profilu z granulatu nie zawierającym nanosrebra po 24 h ujawniono 1500 jtk. Natomiast na profilu z roztworem nanosrebra określono liczbę bakterii na poziomie 190 jtk. Oznacza to, iż w wyniku zastosowania roztworu nanosrebra badany profil wykazał się bardzo wysoką aktywnością antybakteryjną – zmniejszenie z 1500 jtk do190 jtk – co daje poprawę wskaźnika (zmniejszenie ilości żywych bakterii referencyjnych) o ponad 87 procent.

Ponadto w ofercie Wital znalazło się wiele nowych produktów wyróżniających się nowym designem, przeznaczonych m.in. do
okien energooszczędnych: system Prestige Therm 86 mm w klasie A, Prestige Plus (umożliwia szklenie do grubości pakietu 48 mm w systemie 70 mm). Przy zastosowaniu szyby o Ug = 0,5 W/m2K uzyskaliśmy współczynnik Uw okna referencyjnego (o wymiarach 1,48 x 1,23 m) w systemie Wital Prestige Plus (system 6-komorowy 70 mm) równy 0,81 W/m2K, zaś w systemie Wital Prestige Therm (system 6-komorowy 86 mm) 0, 74 W/m2K.

 

źródło: Wital

OKNO nr 2/2016